Zoektocht huurders Suite

In BNDeStem van 14 december jl. lezen we dat Muziekvereniging Roosendaal tot nu toe de enige “grote partij” is die als vaste gebruiker neerstrijkt in muziekhuis “de Suite”. De zoektocht naar andere clubs uit de stad en regio die mogelijk naar “de Suite” willen verkassen, moet nog beginnen. Er wordt verder gemeld dat kwartiermaakster Lizette Ernest pas in 2017 de boer opgaat. “We doen het rustig aan”, geeft ze aan in het krantenartikel.

Op 27 juni 2016 stelde de Roosendaalse Lijst over deze kwestie, mede ook naar aanleiding van RM 52B-2015, schriftelijke vragen. Eén van onze vragen over het muziekhuis luidde: Is het aanbod van activiteiten nu op peil en wat voor soort activiteiten zijn er, naast muziek, bijgekomen? Het antwoord op deze vraag was: Het aanbod is in die zin op peil dat bestaand aanbod is uitgebreid met nieuwe activiteiten zoals die van een opnamestudio. Sportservice N-Br. heeft zijn intrek genomen in de kantoorvleugel.

De verwachting is dat in de 2e helft van 2016 huurovereenkomsten afgesloten kunnen worden met nieuwe huurders, zowel in de kantoorvleugel als in de muziekvleugel.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over het krantenartikel van 14 december jl. in relatie tot de antwoorden van eerdere vragen (27 juni jl.) enkele vragen:

1. Hoe verklaart u dat u in juni 2016 aangeeft dat in de 2e helft van 2016 de verwachting leeft dat nieuwe huurovereenkomsten afgesloten kunnen worden en dat de kwartiermaakster nu, in december 2016, ineens aangeeft het rustig aan te doen en dat dit wellicht pas in de loop van 2017 gaat gebeuren omdat ze nog niet actief op de markt is geweest? Was u niet op de hoogte van haar inhoudelijke opdracht of zijn er andere oorzaken te melden?
2. Kunnen we concluderen dat er tot op heden nog geen zicht is op nieuwe gebruikers? Graag een toelichting.
3. U gaf in juni aan een huuropbrengst te verwachten van 20.000 euro over 2016. Kunt u nu aangeven op hoeveel deze uit gaat komen nu het jaar zo goed als voorbij is?
4. Welke opbrengst verwacht u in 2017 en waar/welke bezetting is deze op gebaseerd?

Voor beantwoording, zie link : LINK