Corona

Ondanks het feit dat de negatieve gevolgen van Corona op onze samenleving een neerwaartse trend te zien geven, maakt onze fractie zich toch nog zorgen over enkele aspecten dienaangaande. Daarom hebben we nog een aantal vragen aan ons College. De naleving van de RIVM-voorschriften bij arbeidsmigranten gebeurt niet altijd consequent,… Lees verder…

Groot Mariadal

De gemeente Roosendaal en haar partners hebben hard gewerkt aan het nieuwe HUIS van Roosendaal zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS wordt toegankelijk, transparant en duurzaam met een open en gastvrije uitstraling, hebben we ons laten vertellen. Met enthousiasme heeft de Roosendaalse Lijst kennisgenomen van het ontwerp van… Lees verder…

Kermissen Roosendaal en Wouw

Van 4 tot en met 10 september 2020 staat de Roosendaalse Kermis op de agenda en van 12 tot en met 15 september 2020 volgt de Wouwse Kermis. Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september 2020 geannuleerd. Hoe het daarna gaat met de evenementen is ons nog niet… Lees verder…

Veiligheid BOA’s

In de bestrijding van het coronavirus is het handhaven van de 1,5 meter richtlijn een belangrijke taak. Deze taak rust voor een groot deel op de schouders van onze BOAs. Naast de verhoogde werkdruk, worden zij echter ook met regelmaat bedreigd bij het aanspreken van diverse groepen en zeer recent… Lees verder…

Problemen in Langdonk

“De wijk Langdonk is ook onze zorg, aldus woningcorporatie Alwel”. Met deze quote opende deze week een artikel in BN DeStem over de Roosendaalse wijk Langdonk. Helaas staat Alwel daar niet alleen in. Ook de gemeente, samen met instellingen op het gebied van wonen-welzijn-wijken en de politie maken zich flinke… Lees verder…

Vertraging De Stappen

Geachte voorzitter, Volgens de planning zou de nieuwbouw van “IKC – De Stappen” (integraal kind centrum) in Wouw medio 2021 opgeleverd worden, zodat met ingang van schooljaar 2O21-2022 de nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Er bereiken ons nu echter berichten dat vanwege aanwezigheid van vleermuizen in de te… Lees verder…

Politieke beschouwingen RL 2021

Van ideeën op hoofdlijnen, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste lanceren. Wat ons betreft is het bestuursakkoord 2018-2022 richtinggevend voor het restant van deze bestuursperiode. Een document waarin we werken aan… Lees verder…

Gedenkbos

In Roosendaal zijn in 2009 en 2015 een tweetal gedenkbossen in gebruik genomen. Idee hierbij is om voor een bepaald bedrag per jaar een boom te kunnen adopteren ter gelegenheid van bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon of de geboorte van een kind. Bij plaatsen van zo’n boom wordt… Lees verder…

Wandel- fietsroute Wouw-Heerle

Tussen Wouw en Heerle loopt een deels onverhard wandel- en fietspad (Doeldreef-Kapelstraat). Gemotoriseerd verkeer mag er enkel over indien bestemmingsverkeer. Over dit pad lopen ook officiële en drukbezochte wandel- en fietsroutes o.a. uitgezet door SES West-Brabant. Omdat het pad noodzakelijkerwijs ook gebruikt wordt door plaatselijk landbouwverkeer, wordt het zwaar belast… Lees verder…

Woningbouw en -nood

De vraag naar (nieuwe) woningen en bouwgrond blijft onverminderd groot, ook in onze gemeente. Gelukkig wordt op diverse locaties gebouwd, zodat enigszins in de vraag kan worden voorzien, maar de vraag blijft groter dan het aanbod. De krapte en schaarste op de woningmarkt wordt steeds groter en de landelijke prognoses… Lees verder…