Brandweerkazerne Wouw (vervolg)

De fractie heeft de volgende vragen: In de Bestuursrapportage 2018 gaf u destijds aan op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Wouw aangezien de huidige kazerne in de Donkenweg te Wouw niet meer voldeed. Als enige onderzoekslocatie werd het adres “Kloosterstraat 19a te Wouw” genoemd,… Lees verder…

Roosendaal Solidair met Nieuw-Zeeland

Vrijdag 15 maart jongstleden werd Nieuw-Zeeland opgeschrikt door terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, die 50 mensen het leven kostte. Burgemeester Niederer heeft zaterdag contact gelegd met het bestuur van de Turkse moskee en de Marokkaanse moskee. Hij gaf daarbij aan met afschuw kennis te hebben genomen van de… Lees verder…

Stormschade – Klimaatverandering

Recent is onze gemeente, meer dan gemiddeld in het verleden, enkele malen getroffen door een zware storm met alle gevolgen van dien. Zondag 10 maart jl was het wederom raak. Vooral bomen moeten het vaak ontgelden. De bomen in onze gemeente worden regelmatig geïnspecteerd op “gezondheid” en in het geval… Lees verder…

Politieke beschouwingen 2020

Vanuit grofmazige ideeën, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste grove contouren van de Roosendaalse Lijst met u delen. Verdere concretisering volgt bij de genoemde vervolgdocumenten. Wat de RL betreft is het… Lees verder…

Stationsgebouw

Het is ons opgevallen dat er al enige tijd verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden in het Stationsgebouw. Dit is het geval in de gang aan de voorkant van het gebouw: zie de bijgevoegde foto. Een gedeelte dat helaas al enige tijd niet meer toegankelijk is voor het publiek, maar waarin zich diverse fraaie… Lees verder…

Glasvezel

Volgens een artikel in BN DeStem en diverse publicaties op Social Media lijkt er een soort van tweestrijd te zijn losgebarsten om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal te gaan verzorgen. Nadat eerder “Buiten Gewoon Snel” de vergunning voor aanleg gekregen leek te hebben, meldde zich ook… Lees verder…

Buddy project

Afgelopen maandagavond 28 januari vond de door de Roosendaalse Uitdaging een inspiratiebijeenkomst plaats over het project ArmenTekort plaats in Parrotia. Zo’n 30 geïnteresseerden konden die avond kennis maken met het zgn. Buddy Project dat overgewaaid is vanuit Antwerpen naar Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad had in oktober 2017 positief gereageerd op… Lees verder…

Herziene beleidsvisie Zonne-energie

Voor een goede voorbereiding van de herziene beleidsvisie Zonne-energie 2018 heeft de Roosendaalse lijst voorafgaande aan de commissiebehandeling de volgende technische vragen. In verband met de u genoemde tijdsdruk graag beantwoording voor de commissie. Er heeft afstemming plaatsgevonden met Bergen op Zoom. 1. Is er in de regio afgestemd met… Lees verder…

Zuidwest TV

Bij schrijven van 11 december 2018 meldt uw College, ook namens de Colleges van Bergen op Zoom en Woensdrecht, dat omroepstichting ZuidWest (OZW) in de financiële problemen zit en dat de drie gemeente hulp kunnen bieden door opdrachten te verstrekken met een totale omvang van € 75.000,- uit bestaande budgetten.… Lees verder…