Stationsgebouw

Het is ons opgevallen dat er al enige tijd verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden in het Stationsgebouw. Dit is het geval in de gang aan de voorkant van het gebouw: zie de bijgevoegde foto. Een gedeelte dat helaas al enige tijd niet meer toegankelijk is voor het publiek, maar waarin zich diverse fraaie… Lees verder…

Glasvezel

Volgens een artikel in BN DeStem en diverse publicaties op Social Media lijkt er een soort van tweestrijd te zijn losgebarsten om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal te gaan verzorgen. Nadat eerder “Buiten Gewoon Snel” de vergunning voor aanleg gekregen leek te hebben, meldde zich ook… Lees verder…

Buddy project

Afgelopen maandagavond 28 januari vond de door de Roosendaalse Uitdaging een inspiratiebijeenkomst plaats over het project ArmenTekort plaats in Parrotia. Zo’n 30 geïnteresseerden konden die avond kennis maken met het zgn. Buddy Project dat overgewaaid is vanuit Antwerpen naar Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad had in oktober 2017 positief gereageerd op… Lees verder…

Herziene beleidsvisie Zonne-energie

Voor een goede voorbereiding van de herziene beleidsvisie Zonne-energie 2018 heeft de Roosendaalse lijst voorafgaande aan de commissiebehandeling de volgende technische vragen. In verband met de u genoemde tijdsdruk graag beantwoording voor de commissie. Er heeft afstemming plaatsgevonden met Bergen op Zoom. 1. Is er in de regio afgestemd met… Lees verder…

Zuidwest TV

Bij schrijven van 11 december 2018 meldt uw College, ook namens de Colleges van Bergen op Zoom en Woensdrecht, dat omroepstichting ZuidWest (OZW) in de financiële problemen zit en dat de drie gemeente hulp kunnen bieden door opdrachten te verstrekken met een totale omvang van € 75.000,- uit bestaande budgetten.… Lees verder…

Sjef van Dorst legt Raadslidmaatschap neer

Sjef van Dorst, sinds 2010 Raadslid namens de Roosendaalse Lijst, heeft te kennen gegeven deze functie met ingang van heden naast zich neer te leggen. Sjef geeft aan dat hij momenteel, wegens omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om zich voor de volle 100% in te zetten voor deze belangrijke functie… Lees verder…

Zorgen omtrent Peuteropvang

In Roosendaal gaan de meeste peuters naar een peuteropvang. Om allerlei redenen een prima ontwikkeling, niet in de laatste plaats om mogelijke taalachterstand tijdig te signaleren en met hulp van een VVE-programma bij te spijkeren. Nu is in de media onlangs de zorgwekkende berichtgeving verschenen dat er in de peuteropvang… Lees verder…

Stand van zaken glasvezel buitengebied

Tijdens de raadsvergadering van 22 november jl. is de motie “Snelglasvezel buitengebied noodzakelijk” met een ruime meerderheid aangenomen. Met deze motie is de verplichte graafdiepte voor glasvezel in het buitengebied teruggebracht van 60 cm naar 40 cm (daar waar mogelijk) en is gevraagd om een open en goede communicatie naar… Lees verder…

Wet op behoud creativiteit

De Roosendaalse Lijst vindt dat onze inwoners -jong en oud- hun aangeboren creativiteit moeten kunnen benutten en ontwikkelen en daar de ruimte voor moeten krijgen. Momenteel werken een aantal creatieve koppen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in Brabant aan de wet op behoud van creativiteit. Het wordt geen echte… Lees verder…

Herbestemming Theresiaschool Moerstraten

In 2016 sloot de Theresiaschool (basisonderwijs – KPO) in Moerstraten haar deuren vanwege het te geringe leerlingenaantal. Het ontbrak de school aan een langer bestaansrecht. Sluiting had een behoorlijke impact op het dorp maar inmiddels hebben de leerlingen hun weg gevonden naar andere scholen in met name Wouw, Heerle en… Lees verder…

Campus A58

Nieuwe bedrijven, herontwikkeling van een leeg terrein en werk voor duizenden mensen; de komst van een Mega Distributieterrein op het voormalige Philipsterrein geeft een geweldige impuls aan de Roosendaalse economie. Tegelijkertijd is er het belang van leefbaarheid voor de inwoners die dicht tegen dit te ontwikkelen terrein (100.000 m2) aan… Lees verder…