Aanpassing minimaal woonoppervlakte woningen centrum.

De Roosendaalse Lijst pleit voor een verlaging van het minimale vloeroppervlakte voor woningen in het centrum. Hierdoor wil de Roosendaalse Lijst meer betaalbare woningen creëren voor starters op de woningmarkt, maar ook jongeren en studenten. In de huidige regeling moet een woning minimala 60 vierkante meter bedragen, door die terug te schroeven naar 40 vierkante […]

Verhoging startersleningen

Vorig jaar droegen de Roosendaalse Lijst en VLP in de gemeenteraad al de oplossing aan om de starterslening te verhogen, of om deze toegankelijker te maken. Het college heeft hier nu werk van gemaakt en wil de starters op de woningmarkt met een ruimere lening aan een huis helpen. Starters komen door de aangepaste regeling […]

Maatregelen rondom de top 10 hotspots gevaarlijke locaties in Roosendaal en de dorpen

De Roosendaalse Lijst heeft hiervoor, samen met de gemeenteraad, een financiële impuls van 250.000 euro kunnen geven voor meer correctieve maatregelen. De Roosendaalse Lijst acht het verder van groot belang dat de gemeente Roosendaal tijdig op klimaatverandering acteert en haar maatregelen hiervoor nemen. Toename van hittestress, verandering van de lucht- en waterkwaliteit of een toename […]

Meer zekerheid voor buurthuizen

Er gaat het een en ander veranderen rondom de subsidiering van onze buurthuizen. Sommige buurthuizen (zoals Nisipa) maakten zich zorgen en vreesden hierdoor in het nauw te komen. Dat laten we als Roosendaalse Lijst natuurlijk niet gebeuren. Na diverse gesprekken met Nisipa en andere buurthuizen, is er direct een mooie samenwerking met CDA en VLP […]

Roosendaalse Lijst kiest Inge Raaijmakers als lijsttrekker

Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 11 december jl. is Inge Raaijmakers gekozen tot onze lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Inge Raaijmakers: “Ik ben trots dat de leden van de Roosendaalse Lijst mij het vertrouwen hebben gegeven. Het is een grote verantwoordelijkheid om de rol van lijsttrekker te vervullen. Maar ik heb er enorm veel […]