Gebiedsvisie de Groene Kamers

Ga voor kleinere percelen en levensloop bestendige woningen in een nieuw te ontwikkelen gebied. Bovenstaande oproep werd gebracht door ons fractielid Marco Schillemans tijdens de behandeling van de gebiedsvisie de Groene Kamers afgelopen donderdag. Het gaat hier over het gebied tussen Langdonk, de Kavelstraat – sportpark Vierhoeven. De woningen waar we een pleidooi voor hielden […]

Politieke beschouwingen, tijd voor actie!

Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst heeft tijdens de politieke beschouwingen op woensdag 27 maart aandacht gevraagd om als college in actie te komen. Het dagdromen over de utopische ambitievervulling van het huidige college richting 2040 mag nu wel eens stoppen. Het is zaak om de mouwen op te stropen en nú werk te maken van woningbouw en […]

Herbestemming Gertrudiskerk en behoud Gertrudisplein in Wouwse Plantage

Herbestemming Gertrudiskerk en behoud Gertrudisplein in Wouwse Plantage

De aanstaande sluiting van de Gertrudiskerk in Wouwse Plantage leidt tot zorgen bij de inwoners van Wouwse Plantage. De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat in de toekomst de Gertrudiskerk behouden blijft als cultureel erfgoed en dat het Gertrudisplein haar functie behoudt als ontmoetingsplek voor de inwoners van Wouwse Plantage alsmede bezoekers.

Afgelopen donderdag is een door fractielid Stijn van Looveren ingediende eigenstandige motie aangenomen door de gemeenteraad waarin wij het College van B&W oproepen om zelf actief de mogelijkheden te onderzoeken voor herbestemming van de Gertrudiskerk, waarbij het Gertrudisplein behouden blijft als ontmoetingsplek voor inwoners uit Wouwse Plantage. De gemeenteraad zal uiterlijk in september 2024 worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Denkt u ook mee over Nispen?

Samen bouwen we aan de toekomst van Nispen. Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën over bijvoorbeeld woningbouw, het verenigingsleven en ondernemerschap. We nodigen je van harte uit om met ons in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over diverse thema’s die gaan over de toekomst van Nispen. Maandag 11 maart Dorpshuis NisipaBergsebaan […]

Zorgen over toekomst Vrouwenhof

Het monumentale landhuis het Vrouwenhof (of het Huis te Roosendaal) uit 1790 staat sinds september 2022 leeg. De Roosendaalse Lijst heeft signalen ontvangen dat de huidige eigenaar failliet is verklaard en dat het pand in de openbare verkoop komt. De Roosendaalse Lijst is van mening dat het monumentale landhuis behouden moet blijven voor Roosendaal. Samen […]

Voldoende damestoiletten tijdens Carnaval?

Duizenden feestvierders zijn binnenkort tijdens carnaval weer te vinden in de binnenstad van Roosendaal of in de dorpen. Jaarlijks lopen velen van hen tegen hetzelfde, terugkerende probleem aan: de toiletten. Want alhoewel organisatoren en horecagelegenheden zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor betere toiletvoorzieningen, zijn er nog steeds te weinig (geschikte) toiletten voor de aanwezige […]

Te late beantwoording van raadsvragen “verrassing” voor Burgemeester en college.

Raadsvraag

Burgemeester Han van Midden geeft op voorspraak van de Roosendaalse Lijst aan verrast te zijn door het hoge percentage van te laat beantwoorde raadsvragen. Ondanks dat van Midden niet blij is met deze constatering, is hij wel blij met de kritische vragen van de Roosendaalse Lijst hierover. Zonder tijdige antwoorden kun je je werk als raadslid […]

Onderzoek naar leegstandsheffing

V&D Roosendaal

De constatering is onontkoombaar: leegstand tekent zich af in de vorm van zowel onbewoonde woningen als ongebruikte bedrijfspanden in Roosendaal. Deze leegstand vormt niet alleen een uitdaging voor het efficiënt gebruik van vastgoed, maar kan tevens de leefbaarheid en economische dynamiek van onze gemeente beïnvloeden. Daar wil de Roosendaalse Lijst graag wat aan doen. Door […]

Stand van zaken woonwagens

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen gesteld aan het college inzake standplaatsen voor woonwagens: Geachte voorzitter, In de vorige bestuursperiode werden er vanuit de toenmalige oppositie regelmatig vragen gesteld rondom woonwagens. De oproep o.a. door de toenmalige protestactie van woonwagenbewoners via vragen en een motie was om actief werk te maken van meer plekken voor woonwagens. Naar […]