Terechte afkeur onder inwoners over uitkoop Poolse supermarkt

Raadzaal Roosendaal

Het is uniek en bijzonder maar bepaald niet iets om trots op te zijn; een inwoner die bezwaar maakt tegen de beslissing van de gemeenteraad om 5,5 miljoen te besteden aan de uitkoop van een Poolse supermarkt. Afgelopen donderdag kwam dit bezwaarschrift aan de orde in de gemeenteraad. Ondanks dat het juridisch geen stand houdt, […]

Stop de verloedering van villa Vrouwenhof!

Verloedering Vrouwenhof

Als we terugkijken wat villa Vrouwenhof de afgelopen maanden heeft meegemaakt, illegale verblijvers, ingegooide ramen en wateroverlast, is het van groot belang dat we de vinger aan de pols houden tegen verdere verloedering. Daarom heeft de Roosendaalse Lijst de beantwoording van raadsvragen over villa Vrouwenhof op de agenda gezet om nog meer duidelijk te krijgen […]

Wonen in Roosendaal? Wij willen actie!

V&D Roosendaal

Het is tijd om eerlijk te zijn: Gemeente Roosendaal loopt achter op het gebied van woningbouw. Dit terwijl de behoefte er zeker is, staan projecten stil en blijven potentiële ontwikkelingskansen onbenut. Dit terwijl er voldoende middelen zijn, zowel in termen van ruimte als financiën. Als Roosendaalse Lijst hebben we al vaker om actie gevraagd in […]

Dossier: AZC Heerle

De Roosendaalse Lijst is maandag 15 april op de hoogte gebracht over de locatie waar het voornemen is een AZC te plaatsen. We begrijpen de opgave die we in Nederland en als gemeenten hebben om huisvesting te bieden voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Tegelijkertijd begrijpen wij ook de zorgen die er op […]

Woningen voor de Westrand, geen appartementen

De gebiedsvisie voor de Westrand is een document waarin de toekomst van de wijk wordt uitgestippeld. De groene impuls en de verbeteringen aan de openbare ruimte zijn meer dan welkom. Ook de geplande upgrade van het wijkcentrum zal het verblijfgenot van de wijk enorm vergroten Echter, wat ons vooral opvalt aan de plannen voor de Westrand […]

Gebiedsvisie de Groene Kamers

Ga voor kleinere percelen en levensloop bestendige woningen in een nieuw te ontwikkelen gebied. Bovenstaande oproep werd gebracht door ons fractielid Marco Schillemans tijdens de behandeling van de gebiedsvisie de Groene Kamers afgelopen donderdag. Het gaat hier over het gebied tussen Langdonk, de Kavelstraat – sportpark Vierhoeven. De woningen waar we een pleidooi voor hielden […]

Politieke beschouwingen, tijd voor actie!

Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst heeft tijdens de politieke beschouwingen op woensdag 27 maart aandacht gevraagd om als college in actie te komen. Het dagdromen over de utopische ambitievervulling van het huidige college richting 2040 mag nu wel eens stoppen. Het is zaak om de mouwen op te stropen en nú werk te maken van woningbouw en […]

Herbestemming Gertrudiskerk en behoud Gertrudisplein in Wouwse Plantage

Herbestemming Gertrudiskerk en behoud Gertrudisplein in Wouwse Plantage

De aanstaande sluiting van de Gertrudiskerk in Wouwse Plantage leidt tot zorgen bij de inwoners van Wouwse Plantage. De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat in de toekomst de Gertrudiskerk behouden blijft als cultureel erfgoed en dat het Gertrudisplein haar functie behoudt als ontmoetingsplek voor de inwoners van Wouwse Plantage alsmede bezoekers.

Afgelopen donderdag is een door fractielid Stijn van Looveren ingediende eigenstandige motie aangenomen door de gemeenteraad waarin wij het College van B&W oproepen om zelf actief de mogelijkheden te onderzoeken voor herbestemming van de Gertrudiskerk, waarbij het Gertrudisplein behouden blijft als ontmoetingsplek voor inwoners uit Wouwse Plantage. De gemeenteraad zal uiterlijk in september 2024 worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.