Fractieleden stellen zich voor: Peter Raijmaekers

Ik ben Peter Raijmaekers, 60 jaar en vanaf 2018 lid van de Roosendaalse Lijst. Nu bijna 5 jaar raadslid mogen zijn vanuit de Roosendaalse Lijst en nog steeds met veel plezier. Heb me de afgelopen jaren op tal van dossiers mogen ontwikkelen: denk aan de programmabegroting, jaarrekening en overige financiële aangelegenheden, verkeersveiligheid, sport en onderwijshuisvesting. […]

Fractieleden stellen zich voor: Sjef van Dorst

Sjef van Dorst

Mijn naam is Sjef van Dorst en woonachtig in het centrum van Roosendaal. Ik ben geboren en getogen in Kalsdonk waar ik een prachtige jeugd heb gehad. Al op jonge leeftijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan in wijkorganisaties, gezondheidszorg, kunst en cultuur. Daarnaast heb ik 49 jaar gewerkt als opticien/contactlensspecialist bij van Wely en Eye Wish […]

Sjef van der Touw officieel geïnstalleerd als raadslid Roosendaalse Lijst

Donderdagavond is ons burgerraadslid Sjef van der Touw officieel geïnstalleerd als raadslid in de gemeente Roosendaal. Nadat Rene van Broekhoven heeft laten weten tijdelijk terug te treden, viel er een plaats open. Sjef is sinds maart 2020 burgerraadslid en draait sinds die tijd al volwaardig mee in de fractie. Hiermee is de fractie tijdens de […]

Roosendaalse Lijst stel vragen over woningbouwambities nieuwe college

In 2021 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde Woonagenda 2021 -2025 van Roosendaalvastgesteld. Actualisatie van de woonagenda is gebaseerd op uitvoerig woningmarktonderzoek. Dedoor de wethouder RO gedane uitspraken in BN De Stem van 19 oktober jl. (zie HIER) wijken sterk afvan de in 2021 vastgestelde woonagenda. De Roosendaalse Lijst kijkt hier kritisch naar de boodschap van […]

Visie voor toekomst Roosendaalse warenmarkten

Iedere week wordt op de Nieuwe Markt in Roosendaal de maandagmarkt gehouden. De oorsprong van de markt gaat helemaal terug naar het begin van de zestiende eeuw, toen de wekelijkse markt vanaf 20 september 1502 verplaatst werd van woensdag naar maandag. Volgens Sjef van Dorst van de Roosendaalse Lijst zou je kunnen zeggen dat de […]

Betere locatie voor Roosendaalse marktkooplui

Peter Raijmaekers en Sjef van Dorst hebben aan het Roosendaalse College vragen gesteld over de huidige opstelling over de zaterdagmarkt. Tijdens de maandagmarkt vormt het plein een geheel met de winkels doordat nagenoeg het hele marktplein in gebruik is. Tijdens de zaterdagmarkt staan de meeste marktkramen echter weggestopt achter het paviljoen. De Roosendaalse Lijst zou […]

Deelscooters ook mogelijk maken in de dorpen

Donderdag stond tijdens de commissievergadering de introductie van de elektrische deelscooters en deelfietsen van Go Sharing in Roosendaal op de agenda. De Roosendaalse Lijst ziet dit als een duurzame verrijking van het aanbod van onze inwoners om zich te verplaatsen binnen de stad. Tegelijkertijd zijn wij ook bekend met situaties waarin de deelfietsen en/of deelscooters […]

Roosendaalse Lijst wil aanpak vervuiling graffiti

Gemeente Roosendaal mag zich met de het hebben van The Loods Hall of Fame een ware graffitihoofdstad van de Benelux noemen. Mooie kunstwerken gemaakt door vaklieden sieren deze locatie en zetten hiermee Roosendaal flink op de kaart. Een plek om trots op te zijn. Daar waar de graffiti binnen The Loods gezien kan worden als […]

Themabijeenkomst stikstof

Vanavond was de thema avond over Stikstof begeleid door Maarten van den Boom. Onze fractie was hier, samen met een aantal andere raadsleden, agrariërs en belangstellenden, bij aanwezig. We werden door Jos Naalden van de ZLTO, Berend Hoekstra van adviesbureau Tauw en de provincie Noord Brabant bijgepraat over stikstof en de problematiek hieromheen. Tevens werd […]