Inschrijving Het Roosendaals Treffen geopend

Zet het alvast maar in je agenda, zondag 17 september is de datum waarop de nieuwe editie van Het Roosendaals Treffen gaat plaatsvinden. Naar aanleiding van vragen die eerder door de Roosendaalse Lijst zijn gesteld en met steun van alle partijen in de commissievergadering, is er een werkgroep van raadsleden en ambtenaren gestart om invulling […]

Maidenspeach Mikail Tekindemir over mentale gezondheid jongeren

Mikail Tekindemir

In de commissievergadering van Roosendaal heeft Mikail Tekindemir, al jaren een betrokken lid en sinds mei 2022 burgerraadslid van de Roosendaalse Lijst, zojuist zijn maidenspeech uitgesproken. Het agendapunt waarop Mikail een bijdrage heeft geschreven, ging over de mentale gezondheid van jongeren. Hieronder de tekst van zijn bijdrage: Het is goed om te horen dat er […]

Op bezoek bij The Loods

De fractie van de Roosendaalse Lijst was dit weekend in De Loods. Een prachtige plek in een oud pand van Wubben Olie. Graffitihal The Loods Hall of Fame is een van de grootste legale graffiti vrijplaatsen in Nederland die zonder winstoogmerk gerund wordt door vrijwilligers met een passie voor graffiti. De beste graffiti, eersteklas custom […]

Snelle start herontwikkeling V&D gewenst

V&D Roosendaal

De RL is blij met de komende ontwikkeling wat betreft sloop van het oude V&D pand en de realisatie van nieuwe appartementen. Wel twijfelt de grootste oppositie partij nog aan de juiste invulling van de autoluwe binnenstad en de inzet van de wethouder inzake de unaniem aangenomen motie “onderzoek uitbreiding parkeergarage nieuwe markt” Donderdag 17 […]

Politieke beschouwingen 2023

In opmaak richting Kadernota en Begroting 2024 heeft de Roosendaalse Lijst zich onlangs uitgesproken over hoe Roosendaal en eruit ziet en er uit zou moeten zien om leefbaar en veilig te blijven met voldoende aandacht voor de steeds afnemende bestaanszekerheid. Hierbij heeft de Roosendaalse Lijst vanuit haar DNA een aantal uitgangspunten benoemd die hiervoor zouden moeten zorgen. Zo staat […]

Actie gevraagd tegen aanhoudende fietsendiefstal

Roosendaalse Lijst eist acties ter verminderen van het verhoogde aantal gestolen fietsen vanuit de bewaakte NS-fietsenstalling in Roosendaal. Recent heeft de Roosendaalse Lijst actie gevraagd bij het college van de gemeente Roosendaal over de vele (elektrische) fietsen die werden gestolen, zélfs uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling van het NS-station Roosendaal. Het blijkt dat sinds december 2020 het “schering en inslag” is dat […]

Bezoek voorlichtingsavond buurtpreventieteams

Buurtpreventie Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst heeft een bezoek gebracht aan een voorlichtingsavond voor buurtpreventieteams. De avond vond plaats op donderdag 20 april in de Schalm in Heerle. Alle buurtpreventieteams uit de dorpen waren hierbij te gast. Op dit moment zijn er binnen gemeente Roosendaal 650 buurtpreventisten, welke verdeeld zijn over ruim 50 teams verspreid over de gehele […]

Toekomst voor kerk Nispen

Een multifunctioneel centrum in de kerk en woningbouw in Nispen, dat is wat de Roosendaalse Lijst nastreeft.  Er is binnen de gemeenschap van Nispen een groot draagvlak om van de kerk een multifunctioneel centrum (MFC) te maken. Begin dit jaar leidde een groot aantal Nispenaren de gemeenteraad rond om te laten zien wat er allemaal […]

Quiet op fractiebezoek

Quiet Roosendaalse Lijst

Onlangs kwamen Karin Bruijnincx en Christa Spijkers van Quiet Roosendaal bij de fractie van de Roosendaalse Lijst op bezoek. Met enige regelmaat schuiven maatschappelijke organisaties en of verenigingen aan bij de fractie om hun verhaal te doen of om een verdere toelichting te geven van hun werkzaamheden. Quiet zet zich in om de armoede in […]