Kinderen veilig naar school in Kortendijk

In 2024 zal worden gestart met de bouw van de Campus IKC Kortendijk. De realisatie van deze nieuwe IKC is belangrijk, maar nog belangrijker is dat kinderen, die kwetsbaar zijn in het verkeer, op een veilige manier naar school kunnen.  Door de clustering van de basisscholen Cortendijck en De Saffier zal het aantal leerlingen dat […]

Investeer in onze jongeren en maak werk van betere communicatie

We horen het té vaak; inwoners die niet of niet tijdig op de hoogte worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen in hun buurt, straat of wijk. Gebrekkige communicatie dus. Om daar iets aan te doen hebben we tijdens de begrotingsraad van donderdag 9 november jl. een motie ingediend. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan om door […]

Maak werk van betere communicatie rondom verhuizing Cloetta! 

Cloetta Roosendaal

Cloetta (beter bekend in Roosendaal als Red Band) is al bijna 100 jaar verbonden met Roosendaal. En die verbinding willen ze graag houden maar wel op een andere plek. Het voornemen is om de huidige  fabrieken (Turnhout en Roosendaal) samen te voegen en nieuw te bouwen aan de Meeten 2. De Roosendaalse Lijst volgt deze ontwikkeling […]

Parkeervisie terug naar de tekentafel

De Roosendaalse Lijst wil graag dat Roosendaal een leefbare en gastvrije stad is voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers. Een stad waar voldoende ruimte is voor groen, schone lucht, verkeersveiligheid een stad die voorbereid is op de verandering van het klimaat. Een gastvrije stad waar het goed toeven is, ook voor de regio. Een stad met voldoende parkeerplaatsen waar parkeren geen belemmering mag zijn om naar Roosendaal te komen. Dat […]

Van Vlietpark naar Spoor C

Bijdrage Gert Jan van Oosterbososch tijdens commissiebehandeling Spoor C: Spoor C, een mooi plan voor de invulling van het gebied aan de oostenlijke havendijk. Voor degene die al wat langer dit dossier volgen zal dit een document zijn dat veel herinneringen oproept. Het nieuwe gepresenteerde plan is nagenoeg een kopie van het originele plan vlietpark […]

Aanmelden bijeenkomst Wouw

Samen bouwen we aan de toekomst van Wouw. Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën over woningbouw, het verenigingsleven en ondernemerschap. Door op onderstaande knop te drukken meld je je direct aan voor de bijeenkomst van de Roosendaalse Lijst over Wouw. Graag gaan wij met jou in gesprek en delen we ideeën over de toekomst […]

Ombudsman – Betrokken en met resultaat!

Wim Matthijssen is ombudsman voor de Roosendaalse Lijst. Wim houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Roosendaalse samenleving. Wim wordt met enige regelmaat door de inwoners van gemeente Roosendaal geattendeerd op onderwerpen die aandacht verdienen. Maar hij pakt ook op eigen initiatief en op verzoek van de fractie van de Roosendaalse Lijst onderwerpen op. […]

Waar is de aandacht voor woningen, jongeren en veiligheid?

Dat was de vraag die we ons als fractie stelden bij het lezen van de kadernota. De kadernota is misschien wel het belangrijkste document voor de gemeente. Hier wordt namelijk de koers voor het komend jaar bepaald. In de diverse raadsvergaderingen over deze nota hebben we onze zorgen geuit. De kadernota mist in onze ogen […]

Versterk cultuur, ook regionaal

Raadzaal Roosendaal

In de commissievergadering van 22 juni 2023 heeft wethouder cultuur een handreiking gedaan om het onderwerp cultuur  hoger op de regionale agenda te zetten. De Roosendaalse Lijst heeft deze handreiking opgepakt en meteen contact gezocht met wethouder cultuur om te sparren. Daar is een motie uit voortgekomen met als doel om een regionale cultuurtafel binnen […]

Herdenking bombardement 31 mei 1944

Op 31 mei staat jong en oud in Roosendaal stil bij de 76 mensen die om het leven kwamen bij de bombardementen op melkfabriek Het Anker en bij de doden die er vielen in de laatste dagen van de bevrijding. Sjef van Dorst was namens de fractie van de Roosendaalse Lijst hierbij aanwezig. Tijdens de […]