Snelle start herontwikkeling V&D gewenst

V&D Roosendaal

De RL is blij met de komende ontwikkeling wat betreft sloop van het oude V&D pand en de realisatie van nieuwe appartementen. Wel twijfelt de grootste oppositie partij nog aan de juiste invulling van de autoluwe binnenstad en de inzet van de wethouder inzake de unaniem aangenomen motie “onderzoek uitbreiding parkeergarage nieuwe markt” Donderdag 17 […]

Politieke beschouwingen 2023

In opmaak richting Kadernota en Begroting 2024 heeft de Roosendaalse Lijst zich onlangs uitgesproken over hoe Roosendaal en eruit ziet en er uit zou moeten zien om leefbaar en veilig te blijven met voldoende aandacht voor de steeds afnemende bestaanszekerheid. Hierbij heeft de Roosendaalse Lijst vanuit haar DNA een aantal uitgangspunten benoemd die hiervoor zouden moeten zorgen. Zo staat […]

Actie gevraagd tegen aanhoudende fietsendiefstal

Roosendaalse Lijst eist acties ter verminderen van het verhoogde aantal gestolen fietsen vanuit de bewaakte NS-fietsenstalling in Roosendaal. Recent heeft de Roosendaalse Lijst actie gevraagd bij het college van de gemeente Roosendaal over de vele (elektrische) fietsen die werden gestolen, zélfs uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling van het NS-station Roosendaal. Het blijkt dat sinds december 2020 het “schering en inslag” is dat […]

Bezoek voorlichtingsavond buurtpreventieteams

Buurtpreventie Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst heeft een bezoek gebracht aan een voorlichtingsavond voor buurtpreventieteams. De avond vond plaats op donderdag 20 april in de Schalm in Heerle. Alle buurtpreventieteams uit de dorpen waren hierbij te gast. Op dit moment zijn er binnen gemeente Roosendaal 650 buurtpreventisten, welke verdeeld zijn over ruim 50 teams verspreid over de gehele […]

Toekomst voor kerk Nispen

Een multifunctioneel centrum in de kerk en woningbouw in Nispen, dat is wat de Roosendaalse Lijst nastreeft.  Er is binnen de gemeenschap van Nispen een groot draagvlak om van de kerk een multifunctioneel centrum (MFC) te maken. Begin dit jaar leidde een groot aantal Nispenaren de gemeenteraad rond om te laten zien wat er allemaal […]

Quiet op fractiebezoek

Quiet Roosendaalse Lijst

Onlangs kwamen Karin Bruijnincx en Christa Spijkers van Quiet Roosendaal bij de fractie van de Roosendaalse Lijst op bezoek. Met enige regelmaat schuiven maatschappelijke organisaties en of verenigingen aan bij de fractie om hun verhaal te doen of om een verdere toelichting te geven van hun werkzaamheden. Quiet zet zich in om de armoede in […]

Afscheid Kees Schrauwen

Op 11 april jl. had de Roosendaalse Lijst haar Algemene Ledenvergadering, dit keer in het Dijksteeke. Tijdens deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Kees Schrauwen. Kees is in de najaarsvergadering van 2002 toegetreden tot het bestuur van de Roosendaalse Lijst, en destijds heeft hij de rol van penningmeester op zich genomen. En deze rol […]

Openluchttheater Vrouwenhof

Openluchttheater Vrouwenhof

Het Openluchttheater Vrouwenhof, een historische en culturele locatie voor de gemeente Roosendaal. De Roosendaalse Lijst ziet voor het openluchttheater enorm veel potentie voor de toekomst. Deze willen wij graag optimaal benutten, en door middel van deze motie, hopen wij dat ook te gaan bereiken. Met de huidige stand van zaken zijn is de Roosendaalse Lijst […]