Verbreding flessenhals A4

Recent zien we dat Bedrijfsleven en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen een vuist maken om onder andere verbreding van de A4 bij bergen op Zoom stevig op de rails te zetten richting Rijkswaterstraat. Het penibele stuk zit tussen Bergen op Zoom en de afslag naar Antwerpen… Lees verder…

Parkeerplaats vrachtwagens

In BNDeStem van 26 november jl kunnen we lezen dat wethouder Lok, in zijn rol als voorzitter van de adviescommissie mobiliteit van de Regio West-Brabant, vindt dat er in Roosendaal en Bergen op Zoom nabij de A58 en A4 grote truckersparkeerplaatsen moeten komen (naar Moerdijks voorbeeld). In Roosendaal bestaat er… Lees verder…

Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

Via het ministerie van OCW vernemen wij dat in het voorjaar 2020 de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) met 50 Nederlandse gemeenten de samenwerking aangaat om alle kinderen de kans te geven hun talent te ontwikkelen. De Gelijke Kansen Alliantie is in het leven geroepen nadat de Onderwijsinspectie drie jaar geleden… Lees verder…

Verkeersonveiligheid

Via omwonenden aan de Laan van Brabant (ter hoogte van de Kroevenpoort) richting Tolberg en de Kroeven vernemen wij bij regelmaat dat grote overlast wordt ervaren vanwege te hard rijdende weggebruikers. Gezien de afstand tussen verkeerslichten voor en na de tunnel nauwelijks denkbaar maar blijkbaar toch realiteit. Dit wordt door… Lees verder…

Schade kunstgrasveld DVO’60

Donderdag 28 november a.s. wordt het Raadsvoorstel “Herstel kunstgrasveld op sportpark Hulsdonk” behandeld in de raadsvergadering. Wij prijzen uw snelheid van handelen in deze, waarvoor onze oprechte complimenten. Zowel voetbalvereniging DVO’60 als RBC, en al haar spelers/speelsters, zijn namelijk zwaar gedupeerd door het verloren zijn gegaan van dit veld. Beide… Lees verder…

Kunstgras in Roosendaal voor voetbalverenigingen

In de recent vastgestelde programmabegroting 2020 zijn gelden gereserveerd voor de aanleg van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in de gemeente Roosendaal. Een goed initiatief want verenigingen kunnen een dergelijke voorziening met name in de winterperiode goed gebruiken vanwege de slechte gesteldheid van de natuur-grasvelden. Trainen is dan niet of nauwelijks mogelijk;… Lees verder…

Standplaatsen woonwagenbewoners

Om de vrij lange wachtlijst (55 volgens BN DeStem) voor personen die in Roosendaal in een woonwagen willen wonen aan te pakken, kondigde u aan extra standplaatsen te willen creëren, mogelijk door middel van de aanleg van extra kampjes. Voor degenen die op die wachtlijst staan gaat het proces om… Lees verder…

Laadpalen

In het bestuursakkoord maakt u bij het hoofdstuk “Duurzaam Roosendaal” onder de paragraaf “energietransitie” melding van het stimuleren van duurzame mobiliteit met oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Eerder gaf u op schriftelijke vragen van de VVD aan (098-2019) dat er beleid hierover wordt ontwikkeld en dat dit in 2019 gereed is.… Lees verder…

Enquête vrijwilligersbeleid

Onlangs heeft de Roosendaalse Lijst een onderzoek gedaan naar het vrijwilligersbeleid bij organisaties die in belangrijke mate worden ondersteund door vrijwilligers. Hieronder een verkorte weergave van de belangrijkste resultaten. Wij zijn voornemens om een 2e uitvraag te doen, maar willen het college alvast wel vragen een reactie te geven op… Lees verder…

Verbod op verkoop en gebruik lachgas

Lachgas is eenvoudig en voor iedereen te verkrijgen sinds het onder de Warenwet valt. Vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie hier reeds haar zorgen over geuit en schriftelijke vragen gesteld over het toenemende gebruik van lachgas en de gevolgen ervan. Zie: 147-2018 Vraag en Antwoord ChristenUnie – Lachgas… Lees verder…

AED’s

In november 2018 stelde de VVD al vragen over het gebruik van AED’s in de openbare ruimte; dit mede naar aanleiding van een vervelend voorval. (zie bijgevoegde link: Vraag en antwoord VVD AED’s in de openbare ruimte) Waar de Roosendaalse Lijst vooral benieuwd naar is, is het gehanteerde beleid bij… Lees verder…