Herbestemming Theresiaschool Moerstraten

In 2016 sloot de Theresiaschool (basisonderwijs – KPO) in Moerstraten haar deuren vanwege het te geringe leerlingenaantal. Het ontbrak de school aan een langer bestaansrecht. Sluiting had een behoorlijke impact op het dorp maar inmiddels hebben de leerlingen hun weg gevonden naar andere scholen in met name Wouw, Heerle en… Lees verder…

Campus A58

Nieuwe bedrijven, herontwikkeling van een leeg terrein en werk voor duizenden mensen; de komst van een Mega Distributieterrein op het voormalige Philipsterrein geeft een geweldige impuls aan de Roosendaalse economie. Tegelijkertijd is er het belang van leefbaarheid voor de inwoners die dicht tegen dit te ontwikkelen terrein (100.000 m2) aan… Lees verder…

Verkeersveiligheid kern Nispen

Al enkele jaren maken inwoners van Nispen zich zorgen over de toename van het verkeer in hun dorp. Naast de hoeveelheid van het verkeer zijn ook hoge snelheden aan de orde van de dag. Dit betreft vooral de Bergsebaan, de Dorpsstraat, de Essenseweg en de Heijbeeksestraat. Het bewonersplatform Nispen heeft… Lees verder…

Voetgangerssituatie bij AD Academie

De Avans Hogeschool is vanaf september 2018 gestart met diverse opleidingen in het voormalige pand van de Belastingdienst aan het Mill Hillplein 1. Avans, met nu circa 200 studenten, wil in een paar jaar doorgroeien naar een academie met 1.200 tot 1.500 studenten. Dit impliceert extra te verwachten drukte van… Lees verder…

Stormschade

Op 26 juli jl. werden delen van Roosendaal zwaar getroffen door storm in combinatie met een valwind. Inmiddels is er zicht op de totale gemeentelijke schade. Volgens uw raadsmededeling bedraagt deze bij benadering bijna 1 miljoen euro! (€ 987.000) De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen: 1)… Lees verder…

Ervaringen met bewonersvouchers

In de gemeente Roosendaal zijn er vele vormen van subsidieverstrekkingen, waaronder de bewonersvouchers. Deze vouchers maken inwonersinitiatieven mogelijk, waarbij een kleine bijdrage net datgene is wat de initiatieven mogelijk maakt. Met dergelijke initiatieven dragen inwoners actief bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van hun eigen wijk of dorp. Voor… Lees verder…

Brandweerkazerne Wouw

In de bestuursrapportage 2018 van uw College wordt melding gemaakt van een onderzoek, in samenwerking met de brandweer, naar de mogelijkheden tot huisvesting van een brandweerkazerne voor Wouw in de Kloosterstraat 19a (gedeelte huidige pand cultureel centrum de Geerhoek). Momenteel is ook een werkgroep uit Wouw (DNA van Wouw) samen… Lees verder…

Verkeersveiligheid Omgang in Wouw

De straat “Omgang” is één van de drukste wegen in Wouw. Verkeer vanuit Heerle dat richting Roosendaal dan wel richting Wouwse Plantage rijdt, komt over deze weg om vervolgens via de randweg “Molensingel” verder te rijden. Ditzelfde geldt in omgekeerde richting vanuit Roosendaal/Wouwse Plantage naar Heerle toe. Omdat deze weg… Lees verder…

Erfgoed op de Kaart

Het jaar 2018 staat voor onze gemeente in het teken van het 750-jarig bestaan van de stad Roosendaal. Dit is uiteraard reden voor feest! Maar deze mijlpaal biedt ook gelegenheid om nog eens extra stil te staan bij de herkomst en de identiteit van de stad én de vijf dorpen.… Lees verder…

Staat van onderhoud Lage Zegstraat

De Roosendaalse Lijst heeft geconstateerd dat de Lage Zegstraat (verbindingsweg tussen Roosendaal en Zegge) in slechte staat van onderhoud verkeert. Enkele stukken zijn zelfs afgezet met dranghekken om incidenten te voorkomen. Wij hebben begrepen dat het geplande noodzakelijke onderhoud dit jaar om verschillende redenen (nog) niet is doorgegaan, hoewel de… Lees verder…