Afvalstoffenheffing – Stoma materiaal

In de gemeente Roosendaal betaal je per hoeveelheid restafval, diftar, dat je aanbiedt. Dit betekent dat het aantal keer dat men restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag. Stomadragers hebben vanwege hun stoma materiaal standaard meer afval en daardoor meer kosten. In de… Lees verder…

Verkoop sporthallen

In de onlangs toegezonden jaarstukken 2018 kunnen we lezen dat in 2018 de sporthallen van de kernvastgoedportefeuille naar de verkoopvastgoedportefeuille zijn verplaatst. In dat kader heeft u ook een onderzoek laten verrichten naar de verkoop-mogelijkheden. Tevens kunnen we lezen dat er in 2019 een aanbestedingsprocedure gevoerd gaat worden. De fractie… Lees verder…

Implementatie motie Dik-Faber

Tijdens de behandeling van de Nationale omgevingsvisie (NOVI) in de Tweede Kamer is de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (bijlage 1) aangenomen. Deze motie beoogt om in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden te toetsen aan de zonneladder. Hierover hebben wij de volgende… Lees verder…

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy zijn steeds belangrijkere aandachtspunten in onze samenleving. Voor de gemeente Roosendaal heeft Rekenkamer West-Brabant hierop een onderzoek uitgevoerd om te bezien hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van onze Roosendaalse inwoners. De Roosendaalse Lijst onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de… Lees verder…

Aanleunkamers en Mantelzorgunits

Langer thuis wonen en mantelzorg zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een aanleunkamer of mantelzorgwoning kan een goede oplossing zijn wanneer mantelzorgers en zij die de zorg nodig hebben bij elkaar willen (blijven) wonen. Een artikel in BNdeStem van medio april bericht over de mogelijkheden van het plaatsen van zgn.… Lees verder…

Overlast omgeving Panneboeter

Via verontruste bewoners aan de Pannenboeter (centrum van Roosendaal) hebben wij recent vernomen dat zij veel overlast ervaren in de weekenden, veroorzaakt door nachtelijke bezoekers aan het uitgaansleven van Horeca Roosendaal. Naast geluidsoverlast in de nachtelijke uren aan de Bloemenmarkt, kort gelegen aan de ingang van de Pannenboeter, is er… Lees verder…

Subsidiebeleid

De Roosendaalse Lijst heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren enige vragen. Vraag 1 Een aantal instanties gaat een-op-een gesubsidieerd worden, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Om op dit voorbeeld verder te gaan: De bibliotheek heeft een aantal basistaken en plustaken. “Focus op jeugd”, “van collectie tot… Lees verder…

Bodycams

Veiligheid van onze Roosendaalse burger houdt de gemoederen bezig. Ten aanzien van het treffen van maatregelen op het gebied van handhaving dus ook. Handhavers dienen goed voorbereid en geëquipeerd te zijn om de veiligheid te waarborgen. Zo is uit experimenten en onderzoek bij diverse politie-eenheden gebleken dat een bodycam een… Lees verder…

Schoolatletiek

Ons is recent ter ore gekomen dat de Stichting Schoolatletiek na 40 jaar ophoudt te bestaan. Volgens de voorzitter van de Stichting zal komende zomer het toernooi voor de laatste maal in optima forma worden georganiseerd. Hierna zal de Stichting naar verluid, haar werkzaamheden neerleggen. Wij respecteren dit besluit, maar… Lees verder…

Problemen CBR – Geen rijbewijs

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft vernomen dat er momenteel veel administratieve problemen zijn bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig-heidsbewijzen) welke leiden tot onaanvaardbare wachttijden bij het verlengen van een rijbewijs waarbij een gezondheidsverklaring moet overlegd worden. Soms gebeurt het dat het beoordelen van rijgeschiktheid zelfs langer dan vier… Lees verder…

Klimaatadaptatie – CO2 – Bomen

„Bomen zijn ons meest krachtige wapen in de strijd tegen klimaatverandering”, dat stelt de Britse ecoloog Thomas Crowther. Zijn oproep om wereldwijd massaal bomen aan te planten – om precies te zijn één biljoen ofwel duizend miljard exemplaren – betekent een groene revolutie in het klimaatdebat. Volgens onderzoek, waar “De… Lees verder…