Vertraging De Stappen

Geachte voorzitter, Volgens de planning zou de nieuwbouw van “IKC – De Stappen” (integraal kind centrum) in Wouw medio 2021 opgeleverd worden, zodat met ingang van schooljaar 2O21-2022 de nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Er bereiken ons nu echter berichten dat vanwege aanwezigheid van vleermuizen in de te… Lees verder…

Gedenkbos

In Roosendaal zijn in 2009 en 2015 een tweetal gedenkbossen in gebruik genomen. Idee hierbij is om voor een bepaald bedrag per jaar een boom te kunnen adopteren ter gelegenheid van bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon of de geboorte van een kind. Bij plaatsen van zo’n boom wordt… Lees verder…

Wandel- fietsroute Wouw-Heerle

Tussen Wouw en Heerle loopt een deels onverhard wandel- en fietspad (Doeldreef-Kapelstraat). Gemotoriseerd verkeer mag er enkel over indien bestemmingsverkeer. Over dit pad lopen ook officiële en drukbezochte wandel- en fietsroutes o.a. uitgezet door SES West-Brabant. Omdat het pad noodzakelijkerwijs ook gebruikt wordt door plaatselijk landbouwverkeer, wordt het zwaar belast… Lees verder…

Woningbouw en -nood

De vraag naar (nieuwe) woningen en bouwgrond blijft onverminderd groot, ook in onze gemeente. Gelukkig wordt op diverse locaties gebouwd, zodat enigszins in de vraag kan worden voorzien, maar de vraag blijft groter dan het aanbod. De krapte en schaarste op de woningmarkt wordt steeds groter en de landelijke prognoses… Lees verder…

Ontsluiting Tolberg

Onlangs zijn door u drie mogelijke varianten gepresenteerd voor de ontsluiting van de Tolberg. Een nieuwe ontsluitingsweg in combinatie met de komst van het Bravis ziekenhuis geeft extra verkeersdruk, dat is onvermijdelijk. Zoals u wellicht weet ligt in de nabijheid van alle drie de varianten basisschool “De Wingerd”. De ouders… Lees verder…

Situatie Molenstraat

Via een aantal bewoners van de Molenstraat, worden wij aangesproken op het feit dat: – De staat van onderhoud van de straat achterblijft – Er veel winkelleegstand is en dat deze panden niet worden onderhouden, waardoor met name het veiligheidsaspect in het geding komt – Sprake is van veel tijdelijke… Lees verder…

Openbare toiletten

Uit het artikel in BN/DeStem ‘Roosendaal blijkt een verre van toiletvriendelijke stad te zijn’ blijkt dat de gemeente Roosendaal volgens de Maag Lever Darm Stichting en twaalf andere maatschappelijke organisaties niet toiletvriendelijk is. Naar aanleiding van dit artikel heeft de Roosendaalse Lijst en de fractie Wezenbeek de volgende vragen: 1.… Lees verder…

Verbreding flessenhals A4

Recent zien we dat Bedrijfsleven en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen een vuist maken om onder andere verbreding van de A4 bij bergen op Zoom stevig op de rails te zetten richting Rijkswaterstraat. Het penibele stuk zit tussen Bergen op Zoom en de afslag naar Antwerpen… Lees verder…