Politieke beschouwingen RL 2021

Van ideeën op hoofdlijnen, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste lanceren. Wat ons betreft is het bestuursakkoord 2018-2022 richtinggevend voor het restant van deze bestuursperiode. Een document waarin we werken aan… Lees verder…

Politieke beschouwingen 2020

Vanuit grofmazige ideeën, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste grove contouren van de Roosendaalse Lijst met u delen. Verdere concretisering volgt bij de genoemde vervolgdocumenten. Wat de RL betreft is het… Lees verder…

Buddy project

Afgelopen maandagavond 28 januari vond de door de Roosendaalse Uitdaging een inspiratiebijeenkomst plaats over het project ArmenTekort plaats in Parrotia. Zo’n 30 geïnteresseerden konden die avond kennis maken met het zgn. Buddy Project dat overgewaaid is vanuit Antwerpen naar Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad had in oktober 2017 positief gereageerd op… Lees verder…

Sjef van Dorst legt Raadslidmaatschap neer

Sjef van Dorst, sinds 2010 Raadslid namens de Roosendaalse Lijst, heeft te kennen gegeven deze functie met ingang van heden naast zich neer te leggen. Sjef geeft aan dat hij momenteel, wegens omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om zich voor de volle 100% in te zetten voor deze belangrijke functie… Lees verder…

Trinette Adriaansen plots overleden

6 mei 2018 Deze ochtend bereikte ons het droeve bericht dat na een kort ziekbed is overleden Trinette Adriaansen – van Nispen. Trinette heeft zich vele jaren ingezet voor de Roosendaalse Lijst. Al van bij het begin waren Trinette en haar man Chris actief binnen de door Piet Rampaart opgericht… Lees verder…

Roosendaalse Lijst kiest voor de toekomst!

Roosendaalse Lijst kiest voor de toekomst! In haar ledenvergadering van 14 november heeft de Roosendaalse Lijst haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. De huidige wethouder Toine Theunis werd unaniem gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2014 was hij lijsttrekker en wist met de Roosendaalse… Lees verder…

CBR examenlocatie blijft in Roosendaal

Vandaag een hartelijk dank ontvangen van de Roosendaalse rijschoolhouders, bij monde van Ad Buijs (hij is de centrale contactpersoon voor alle Roosendaalse rijschoolhouders in deze), voor onze inspanningen om de CBR examenlocatie Roosendaal te behouden. Hij ontving vandaag van CBR de officiële schriftelijke bevestiging dat de Roosendaalse locatie blijft. De… Lees verder…

Begroting 2018

Hier kunt u de eerste termijn van de Roosendaalse Lijst nalezen zoals deze is ingebracht in de begrotingsraadsvergadering van 25 oktober 2017 (besluitvorming volgt op 9 november 2017): Voorzitter, vandaag behandelen we de begroting 2018, de laatste uit deze bestuursperiode. Een begroting die er degelijk en actueel uitziet; een sluitende… Lees verder…

Kadernotabehandeling 2018

Jaarrekening – Bestuursrapportage – Kadernota Voor het eerst gepresenteerd als 3-luik: jaarrekening, bestuursrapportage en kadernota. Op zich een logische keuze, mede vanwege de samenhang tussen deze documenten: hoe zijn we gevaren in 2016, lopen we op koers in 2017 en wat zijn onze voornemens voor 2018. Laten we beginnen om… Lees verder…