Onaanvaardbare risico’s Doel

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO Onderwerp: onaanvaardbare risico’s Doel In de Belgische krant De Standaard is een schokkend artikel verschenen waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de kerncentrales in Doel en… Lees verder…

Onafhankelijkheid Stembureauleden

Betreft Raadsvragen cf. art. 39 RVO Geachte voorzitter, Ingevolge artikel J 14 van de Kieswet mogen leden van een stembureau tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid uiten. In een artikel van BNDeStem, geplaatst in de loop van 15 maart toen de verkiezingen nog lang… Lees verder…

Begraafplaats Bredaseweg

Van de heer Van Dorst, líd van de gemeenteraad voor de fractie Roosendaalse Lijst, ontvingen wij d.d.22 augustus 2016, de volgende vragen: Het Roosendaals erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt en… Lees verder…

Gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO Betreft: gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking naar inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen.   In het kader van juiste, tijdige, volledige, heldere en actuele informatieverstrekking vanuit de gemeente naar onze inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen is… Lees verder…