Corona

Ondanks het feit dat de negatieve gevolgen van Corona op onze samenleving een neerwaartse trend te zien geven, maakt onze fractie zich toch nog zorgen over enkele aspecten dienaangaande. Daarom hebben we nog een aantal vragen aan ons College. De naleving van de RIVM-voorschriften bij arbeidsmigranten gebeurt niet altijd consequent,… Lees verder…

Groot Mariadal

De gemeente Roosendaal en haar partners hebben hard gewerkt aan het nieuwe HUIS van Roosendaal zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS wordt toegankelijk, transparant en duurzaam met een open en gastvrije uitstraling, hebben we ons laten vertellen. Met enthousiasme heeft de Roosendaalse Lijst kennisgenomen van het ontwerp van… Lees verder…

Kermissen Roosendaal en Wouw

Van 4 tot en met 10 september 2020 staat de Roosendaalse Kermis op de agenda en van 12 tot en met 15 september 2020 volgt de Wouwse Kermis. Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september 2020 geannuleerd. Hoe het daarna gaat met de evenementen is ons nog niet… Lees verder…

Veiligheid BOA’s

In de bestrijding van het coronavirus is het handhaven van de 1,5 meter richtlijn een belangrijke taak. Deze taak rust voor een groot deel op de schouders van onze BOAs. Naast de verhoogde werkdruk, worden zij echter ook met regelmaat bedreigd bij het aanspreken van diverse groepen en zeer recent… Lees verder…

Problemen in Langdonk

“De wijk Langdonk is ook onze zorg, aldus woningcorporatie Alwel”. Met deze quote opende deze week een artikel in BN DeStem over de Roosendaalse wijk Langdonk. Helaas staat Alwel daar niet alleen in. Ook de gemeente, samen met instellingen op het gebied van wonen-welzijn-wijken en de politie maken zich flinke… Lees verder…

Problemen in Langdonk

RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO Stellers vragen: Eric de Regt en Peter Raijmaekers Onderwerp: Problemen in Langdonk Datum: 31 januari 2020 Geachte voorzitter, “De wijk Langdonk is ook onze zorg, aldus woningcorporatie Alwel”. Met deze quote… Lees verder…

Gedenkbos

RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO Stellers vragen: Peter Raijmaekers en Sanneke Vermeulen Onderwerp: Gedenkbos Datum: 30 januari 2020 Geachte voorzitter, In Roosendaal zijn in 2009 en 2015 een tweetal gedenkbossen in gebruik genomen. Idee hierbij is… Lees verder…

Onaanvaardbare risico’s Doel

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO Onderwerp: onaanvaardbare risico’s Doel In de Belgische krant De Standaard is een schokkend artikel verschenen waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de kerncentrales in Doel en… Lees verder…

Onafhankelijkheid Stembureauleden

Betreft Raadsvragen cf. art. 39 RVO Geachte voorzitter, Ingevolge artikel J 14 van de Kieswet mogen leden van een stembureau tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid uiten. In een artikel van BNDeStem, geplaatst in de loop van 15 maart toen de verkiezingen nog lang… Lees verder…

Begraafplaats Bredaseweg

Van de heer Van Dorst, líd van de gemeenteraad voor de fractie Roosendaalse Lijst, ontvingen wij d.d.22 augustus 2016, de volgende vragen: Het Roosendaals erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt en… Lees verder…

Gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO Betreft: gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking naar inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen.   In het kader van juiste, tijdige, volledige, heldere en actuele informatieverstrekking vanuit de gemeente naar onze inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen is… Lees verder…