Sjef van Dorst

#6

Sjef van Dorst

WAT IS MIJN VERHAAL?

Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij mensen in onze Roosendaalse samenleving. Veel vrijwilligerswerk gedaan in sport, bewonersplatform Kalsdonk, stichting Begraafplaatsen Roosendaal en verschillende culturele organisaties. Waarbij onder andere het monument “Applaus” is ontstaan daar waar sportpark de Luiten vroeger heeft gestaan in mijn geboortewijk Kalsdonk en de historische begraafplaats bewaard is gebleven voor ons mooie Roosendaal. Daarnaast negen jaar raadslid geweest waarin ik veel heb kunnen doen en ik met veel plezier op terug kijk. Verschillende dossiers op kunnen pakken, met name op het gebied van cultuur, waar veel creatieve en mooie initiatieven uit ontstaan zijn.