Kees Hoendervangers

#9

Kees Hoendervangers

WAT IS MIJN VERHAAL?

Al sinds 1982 wonen wij aan de Oostrand van Roosendaal. Een halfuurtje wandelen of tien minuten fietsen en we zitten midden in de natuur. Zou ik het fijn vinden als er bijna naast mijn huis een volledig nieuwe woonwijk gebouwd zou gaan worden? Ik kan en wil daar nog geen antwoord op geven. Immers dan gaat de tweede zin van dit betoog nog steeds op. Veranderingen in onze leefomgeving zullen zich steeds voordoen. Tegen een verandering van onze leefomgeving zie ik wel op. Dat is namelijk de omslag van onze verwarming van onze huizen. We weten nog niet goed welke bronnen we kunnen en moeten gaan gebruiken. Persoonlijk denk ik dat we zo snel mogelijk moeten overschakelen naar productie van waterstofgas. We hebben al veel windmolens en ook zonneparken. Dit levert hernieuwbare elektriciteitsnet en al veel van deze capaciteit wordt nu niet benut.
Er is nog veel meer onderzoek nodig. Laten we daar op inzetten.