Pieter de Graeff

#13

Pieter de Graeff

WAT IS MIJN VERHAAL?

Ik ben in 1997 in Roosendaal komen wonen vanwege mijn werk in de Antwerpse haven. Gedurende de eerste jaren ben ik vooral sociaal actief geweest rondom de activiteiten van opgroeiende kinderen. Toen de kinderen langzaam het huis uit gingen, kwam er tijd vrij om andere dingen te doen. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om iets voor je omgeving te doen en de politiek leek me leuk. Doordat de Roosendaalse lijst een sterke lokale binding heeft met de stad en omliggende dorpen, was dit dus een logische keus voor mij.