Charl Goossens

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Als ondernemer en als betrokken Nispenaar heb ik mijn draai gevonden bij de Roosendaalse Lijst. Niet rechts, niet links; gewoon altijd voor Roosendaal,… voor NISPEN! Geen gesettelde club, maar een actieve groep betrokken wijk- en dorpsbewoners die hun wortels in de gemeenschap hebben. Een sociale groep dus, een vleugje liberaal en als motto: “Niet roepen, maar DOEN”.

Mijn inzet

Graag stel ik me als Nispenaar beschikbaar voor de gemeenteraad. Vanuit mijn achtergrond van het werken in het dorp zal ik me in gaan zetten om het wijkgericht werken verder vorm te geven. Inwoners zullen een meer bepalende rol moeten krijgen bij wat in hun straat, buurt, dorp gebeurt. Zij zijn de baas binnen de gemeente en als gemeenteraadslid is het de taak dit vorm te geven in grote beleidskaders. Geen ingewikkelde taal, maar praktisch naar de bewoners en duidelijk naar het ambtelijk apparaat. De inwoners zijn vaak georganiseerd in verenigingen. Als raadslid wil ik me inzetten voor betere financiële en prestatiegerichte ondersteuning van deze verenigingen.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Gemeenteraadslid
  • Lid Werkgroep Vernieuwing Raadszaal
  • Penningmeester Fractie
  • Boomkweker
  • Lid buurtpreventie Nispen
  • Duikinstructeur

Charl Goossens

Fractielid