Hans de Vogel

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

De Roosendaalse lijst is een partij die staat voor alle inwoners van Roosendaal en de kerkdorpen Wouw, Wouwseplantage, Nispen, Heerle en Moerstraten. Een partij zonder opsmuk en recht door zee. Niet gebonden aan landelijke thema’s maar echt lokaal acterend. Een partij waar rechts en links zich kan manifesteren. Waar geluisterd wordt naar wat mensen echt willen. En dit is waarom ik als liberaal kies voor de Roosendaalse lijst, voor afschaffen van achterkamerpolitiek, overbodige regeltjes en gaan voor thema’s waar het bij mijn buren in Roosendaal en de kerkdorpen echt om gaat

Mijn inzet

Als bestuurslid wil ik bijdragen aan het realiseren van de missie en visie van de partij, anderen in staat te stellen deze doelen te realiseren en de Roosendaalse lijst weer de partij van alle Roosendaalers te laten zijn. Waardoor de sociale cohesie in stad en dorp weer terug keert.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Salesmanager Pacoma Europe bv
  • Bestuurslid Roosendaalse lijst
  • Vicevoorzitter stichting vrienden van carnaval wouw
  • Adjudant Hannus

Hans de Vogel

Bestuurslid