Inge Raaijmakers

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Als geboren en getogen Roosendaalse kies ik voor de Roosendaalse Lijst. Bij de Roosendaalse Lijst staat het belang van onze gemeente, onze burgers en ondernemers voorop. Geen landelijke belangen, maar alleen het belang van Roosendaal. Daarnaast is het een partij die verantwoordelijkheid neemt en dingen gewoon regelt. Dat is wat mij aanspreekt: lokaal en gewoon doen.

Mijn inzet

Als wethouder vind ik het heel belangrijk om samen met inwoners, verenigingen en organisaties Roosendaal vooruit helpen. Voor mij betekent dat in gesprek zijn met alle partijen, luisteren naar wensen en ideeën en de goede dingen oppakken en realiseren. En dus met z’n allen het verschil maken voor Roosendaal.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

Portefeuille

  • Beheer openbare ruimte
  • Vitale wijken en dorpen
  • Welzijn en Thuiszorg

Nevenfuncties

  • Voorzitter Waterkring West
  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Brabant Water

Inge Raaijmakers

Algemeen bestuurslid