John van den Bemd

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

De Roosendaalse Lijst is een partij die echt in de maatschappij is verankerd, en die ook het Wijkgericht Werken op de kaart heeft gezet. De Roosendaalse Lijst geeft iedereen hiermee de mogelijkheid om mee te denken over de eigen leefomgeving, en ook om zich er voor in te zetten. Bovendien wordt de Roosendaalse Lijst niet beperkt door een landelijk keurslijf, waardoor maatwerk geleverd kan worden in de wijken en dorpen van onze gemeente.

Mijn inzet

Vanuit de Roosendaalse Lijst en ook vanuit de verschillende verenigingen waar ik lid van ben, wil ik mij inzetten voor een prettige leef- en werkomgeving voor de inwoners en de ondernemers van Roosendaal.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • SUEZ Recycling & Recovery:
  • Key Account Manager Overheden in de regio Zuid Nederland
  • Adviseur Grondstoffenmanagement Overheden
  • Voorzitter bestuur Roosendaalse Lijst
  • Secretaris Ondernemers Vereniging Borchwerf
  • Lid Logistiek Platform Roosendaal

John van den Bemd

Voorzitter bestuur