Jos Vrolijk

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

De Roosendaalse Lijst is een lokale partij met een diep gewortelde brede achterban in Roosendaal en haar dorpen. Ik mag deel uitmaken van een fractie die het gehele jaar door haar voelsprieten heeft uitstaan in de samenleving, o.a. door het bezoeken van maatschappelijke organisaties en persoonlijke gesprekken met bewoners.

Mijn inzet

Ik wil mij vooral richten op alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein met in het bijzonder focus op senioren en jeugd. Hierbij zijn de contacten met vrijwilligers die in het sociaal domein actief zijn belangrijk , maar ook met de professionals. Daarin wil ik op zoek blijven naar verbeteringen voor Roosendaal en haar bewoners.

Rollen en functies

  • Raadslid
  • Lid werkgroep belangenbehartiging senioren gemeente Roosendaal
  • Vrijwilliger Zonnebloem
  • Partner in Clifford Structurele Adviezen
  • Ambassadeur Heifer Nederland

Contact

Ravenhoflaan 29
4706 WD Roosendaal