Karin van Aken

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Ik heb voor de Roosendaalse Lijst gekozen omdat het een plaatselijke lijst is, maar waar binnen wel alle politieke richtingen vertegenwoordigd zijn. Bij de Roosendaalse Lijst zitten mensen die midden in de samenleving staan en hart hebben voor Roosendaal en de dorpen. Er gaat veel goed in Roosendaal en de dorpen, maar het kan altijd beter. Daar gaat de Roosendaalse Lijst 100% voor.

Mijn inzet

Wijkgericht werken en burgerparticipatie zijn de laatste jaren veel gehoorde kreten, maar als vrijwilliger merk je dat dit niet zo eenvoudig is. Vrijwilligers en professionals moeten zich samen inzetten voor een wijk of dorp en elkaar niet tegenwerken. Burgers die zich voor de samenleving in willen zetten, op wat voor manier dan ook, zullen de komende tijd hard nodig zijn om de wijk waarin zij wonen leefbaar te houden. Maar zij moeten hier dan wel waardering en goede ondersteuning bij krijgen. Daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Werkzaam bij Erasmus School of Law (Bureau Onderwijs / Research Department)
  • Bestuurslid Bewonersplatform Westrand
  • Lid Bestuur Roosendaalse Lijst

Karin van Aken

Bestuurslid