Kees Hoendervangers

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Ik kies voor de Roosendaalse Lijst omdat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost. Landelijke politiek is niet automatisch leidend in zaken die de gemeente aangaan. De Roosendaalse Lijst is betrokken bij het wel en wee van de plaatselijke bevolking en zet zich in voor mens en vereniging en omgeving.

Mijn inzet

Ik ben kandidaat voor de gemeenteraad omdat ik denk een waardevolle bijdrage te kunnen geven vanuit mijn kennis en ervaring met het bedrijfsleven en de mensen die daarin betrokken zijn.Dit kan op juridisch gebied maar ook financieel. Ik ben ook beschikbaar als ik niet gekozen wordt om een bestuursrol te vervullen binnen de vereniging en ben ook beschikbaar om de fractie te ondersteunen op allerlei onderwerpen.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Bestuurslid TV Vierhoeven
  • Zelfstandig juridisch adviseur
  • Belastingconsulent voor particulieren
  • Oud vakbondsbestuurder
  • Oud voorzitter medezeggenschapsraad JTC
  • Oud Burgerraadslid

Kees Hoendervangers

Fractielid