Pieter de Graeff

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Tijdens de cursus raadsorientatie in 2017 ben ik in aanraking gekomen met de Roosendaalse lijst en onder de indruk geraakt van de aanpak van de Roosendaalse lijst. Met name de lokale benadering sprak mij zeer aan. Binnen de partijorganisatie zijn de wijken en de dorpen dusdanig vertegenwoordigd dat er gebalanceerde keuzes gemaakt kunnen worden die het belang van iedere inwoner van Roosendaal zo goed mogelijk behartigen. Ik heb in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op regelmatige basis meegelopen met de fractie, dit meelopen heeft me gesterkt in mijn keuze voor de Roosendaalse lijst.

Mijn inzet

Ik vind het als inwoner van een stad belangrijk dat je je ook inzet voor de omgeving waarin je woont. Op basis van dit uitgangspunt was het dus logisch dat ik door mijn positieve ervaringen met de Roosendaalse lijst me vanuit die partij zou gaan inzetten voor Roosendaal en haar omliggende dorpen.

Rollen en functies

  • Commercial and Business development Manager Noord Natie Odfjell Terminal Antwerp
  • Bestuurslid Roosendaalse lijst
  • Raadslid Roosendaalse Lijst

Contact

Heerma van Vossstraat 26
4708 AX Roosendaal

06 1588 4188