René Poppe

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Ik ben geboren en gedeeltelijk getogen in Wouwse Plantage toen het nog Pindorp heette. Ondertussen opa van 3 kleinkinderen waar ik van geniet. Ik maak me sterk om een leefbaar Wouwse Plantage te scheppen, betaalbare starterwoningen, en daarmee een behoud van de school, is belangrijk voor de dorpsgemeenschap. De dorpelingen houden van persoonlijk contact en een praatje en zoeken elkaar op via verengingen, daarom is het behouden van de ‘Spil’ gebouwen zoals kerk en buurthuis op een maatschappelijk verantwoorde manier belangrijk.

Oog hebben voor de maatschappelijke veranderingen ten aanzien van ouderen, werkeloosheid en onderwijs enz baart me zorgen, door mee te werken aan initiatieven en zelf te bedenken wil ik meewerken aan oplossingen.

De verkeershinder door en om het dorp brengt een extra belasting van de buitenwegen met zich mee. Gestructureerde aanpak in verkeer met aandacht voor terugdringen van verkeershinder door de hoofdwegen om Wouwse Plantage uit te breiden is naar mijn mening een efficiënte aanpak.

Door de opgroeiende jeugd ‘eigenaar’ te maken van dorpsontwikkelingen is er een kans dat de jeugd een sterke band krijgt met Wouwse Plantage, als er daarnaast dan ook later mogelijkheid van ‘wonen’ wordt geboden is deze jeugd meer geneigd op het dorp te blijven wonen. Dit eigenaarschap brengt tevens met zich mee dat de jeugd vandalisme terug dringt en daarmee meewerkt aan een veiliger cultuur.

Gelijke behandeling voor de Roosendaalse gemeenschap op het vlak van onderwijs, ouderen en onderhoud, maar ook voor naschoolse activiteiten is een belangrijk onderwerp dat ik ten volle ondersteun en voor wil waken.

Mens en dier moeten samen kunnen genieten van de bossen zonder elkaar tot overlast te zijn. Een evenwicht dat eveneens te vinden moet zijn met de agrarische omlijsting van het dorp. Ontspanning en arbeid moeten een samengebundeld geheel kunnen vormen.

Mijn inzet

Ik wil iets betekenen voor de dorpen om de leefbaarheid te behouden of te verstevigen.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Safetycoaching
  • Secretaris Bestuur Roosendaalse Lijst

René Poppe

Secretaris bestuur