Rien Oosterbos

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Ik heb gekozen voor de Roosendaalse Lijst wegens het lokale en menselijke karakter van de partij. Geen politieke spelletjes maar eerlijk, pragmatisch met aandacht voor de bewoners, hun wensen en problemen.

Mijn inzet

Als bestuurslid bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de partij.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Huisarts, waarnemend
  • Lid scouting Fridtjof Nansen
  • Vice-voorzitter bestuur Roosendaalse Lijst
  • Betrokken bij Nederlands contingent voor wereld jamboree in Zuid Korea 2023

Rien Oosterbos

Vice-voorzitter bestuur