Stijn van Looveren

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

De Roosendaalse Lijst bestaat uit mensen die zich met passie inzetten voor het versterken van hun lokale leefomgeving en openstaan voor elkaars mening. Deze passie en (positieve) energie spreekt mij erg aan. Daarnaast heeft de Roosendaalse Lijst in de afgelopen jaren mooie initiatieven ontplooid in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten en Nispen.

Mijn inzet

  • Behoud van voorzieningen (o.a. basisschool, dorpshuis en OV-verbindingen) in de dorpen;
  • Behoud en versterking van het verenigingsleven binnen de gemeente Roosendaal;
  • Bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners;
  • Aandacht voor voldoende woonmogelijkheden voor alle leeftijden in stad en dorp.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

  • Supervisor audit bij Moore DRV
  • Gemeenteraadslid
  • Raadsrapporteur van het Werkplein Hart van West Brabant

Stijn van Looveren

Fractielid