Toine Theunis

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

Als ik stem dan kies ik ook. Op de eerste plaats kies ik voor de gemeenteraad voor een lokale partij die ook kiest voor mij en mijn gezin. Op de tweede plaats voor de Roosendaalse Lijst omdat de RL heeft bewezen er te staan voor de burgers en andere partners als dat nodig is en het lef, ambitie en de kwaliteit heeft om ook in moeilijke tijden de stad te besturen.

Mijn inzet

Ik wil zo helder mogelijk zijn, dingen aanpakken en deze verbeteren op de Roosendaalse Lijst manier. Ik wil voor mezelf de lat hoogleggen en passende kwaliteit bieden als dat niet lukt moet ik wegwezen.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening (incl. grond- en vastgoedexploitaties)
 • Wonen en Cultuur

Nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger namens gemeente Roosendaal in Borchwerf II C.V.
 • Lid stuurgroep Borchwerf II
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Borchwerf II
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Monumentenfonds Brabant
 • Lid dagelijks- en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst (in liquidatie)
 • Lid strategisch beraad/voorzitter commissie van advies Ruimte gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Enexis holding N.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Vordering op Enexis B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Verkoop Vennootschap B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Publiek belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders CBL Vennootschap B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders CSV Amsterdam B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Saver N.V.
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg G40 pijler Fysiek
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Smart City B.V.
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling regionaal Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Lid stuurgroep Landschap Brabantse wal
 • Lid bestuurlijk overleg subregio Wonen West
 • Lid stuurgroep Ruimtelijke Economische Agenda (REA) West- en Midden-Brabant

Toine Theunis

Algemeen bestuurslid