Yvonne de Beer

Waarom kies ik voor de Roosendaalse Lijst?

De Roosendaalse lijst vindt haar oorsprong in de Roosendaalse middenstand. De sector waar binnen ik jaren werkzaam ben geweest. Deze partij onderschrijft een gezond economisch klimaat en heeft door zijn gemêleerde samenstelling een brede kijk op de samenleving. Besluitvorming vindt daardoor altijd weloverwogen plaats.

Mijn inzet

Met besef voor historische waarden, wil ik graag meewerken aan Roosendaal, een stad die klaar is voor haar toekomst. Cultuur, historisch erfgoed, eenzaamheid, armoede, onderwerpen die in deze bestuursperiode noodzakelijke aandacht vragen.

Mijn rollen en functies in het dagelijks leven

Gemeenteraadslid

Yvonne de Beer

Fractielid