Actie gevraagd tegen aanhoudende fietsendiefstal

Roosendaalse Lijst eist acties ter verminderen van het verhoogde aantal gestolen fietsen vanuit de bewaakte NS-fietsenstalling in Roosendaal.

Recent heeft de Roosendaalse Lijst actie gevraagd bij het college van de gemeente Roosendaal over de vele (elektrische) fietsen die werden gestolen, zélfs uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling van het NS-station Roosendaal. Het blijkt dat sinds december 2020 het “schering en inslag” is dat met name nieuwere fietsen worden gestolen. Ook in de commissievergadering van 26 januari jl. met als onderwerp ‘het Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026’ is door de Roosendaalse Lijst hiervoor aandacht gevraagd. De portefeuillehouder herkende het probleem en heeft hierop toegezegd dat met name bij de bewaakte fietsenstalling van het NS-station aanvullende maatregelen getroffen zouden gaan worden.

Over de ernst van het probleem hebben wij nu veelvuldig gesproken met gedupeerden en mensen die nu betrokken zijn bij de fietsenstalling van de NS zelf. Door hen wordt bevestigd dat het aantal gestolen fietsen hoog is en wekelijks stijgt. Er wordt nu zelfs gesproken over 2 tot 3 fietsen per week uit deze ‘bewaakte’ stalling tot zelfs initieel 6 fietsen per weekend. E.e.a. leidt nu tot een grote onzekerheid bij de Roosendaler om zijn/haar fiets te aldaar te stallen; aanvullend zien wij dat fietsverzekeringen genoodzaakt zijn de premie voor het verzekeren van met name elektrische fietsen met gemiddeld 25% aan het verhogen is; Actie is derhalve groeiend noodzakelijk.

De Roosendaalse Lijst heeft dit aandachtspunt geïnitieerd en blijft ontwikkelingen ter verminderen van het probleem volgen.