Actieplan Veiligheid 2022

Een plan waarmee de driehoek voor 2022 wederom aan de slag is gegaan om Roosendaal met haar dorpen nog veiliger te maken. Wij als Roosendaalse Lijst willen, vanuit het brede routematig opgesteld plan, ons richten op een 4-tal zaken:

Het veiligheidsgevoel

Als we vanuit een vergelijking met het actieplan 2021 kijken, zien we geen tabel met aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van het veiligheidsgevoel van de Roosendaalse burger. Wij vragen dan ook aan de Burgemeester: Is het inzicht qua veiligheidsgevoel nu ook bekend en zo ja, kunnen we op basis hiervan gerichte maatregelen verwachten? Denk bijvoorbeeld hierbij aan de situatie Rembrandtgalerij.

De ASO-aanpak

Er is nu terecht extra aandacht voor het bestrijden van drugsoverlast en met name de ASO-aanpak. Hier valt alles een beetje mee samen: onveilig gevoel op straat, hardrijders, ondermijning en overlast rondom de grensstreek; De aangekondigde ASO-aanpak klinkt zeker goed maar wij stellen ons met name de vraag wat de extra stappen zijn ten aanzien van het structureel ophalen van signalen vanuit de bewoners? Een vraag die wij nog hebben of er bijvoorbeeld een communicatieplan is om de bewoners nadrukkelijker te betrekken bij het signaleren van asociaal gedrag?

Aanpak jongeren

Wat cruciaal is bij het bestrijden van drugscriminaliteit is dat we toekomstperspectief dienen te bieden aan onze jongeren in Roosendaal, zeker in de huidige tijd van leven. De recent gedeelde aanpak vanuit subsidiering van J&V is zeker een zeer goede benadering en mogelijkheid om jongeren uit de drugswereld te houden. We horen graag de laatste stand van zaken hierin, maar willen ook aanvullende mogelijkheden benoemen zoals het inzetten van influencers als mogelijk rolmodel en dus niet als Little Kleine. Kan het project Parels hier een rol in spelen of is dat wellicht al het geval? Ook willen we kijken of we naast antidrugscampagne deze kunnenverbreden naar een campagne om gezonde verbeterde alternatieven aan te prijzen (denk bijvoorbeeld aan sport of cultuur).

Capaciteit handhaving

Alles in preventieve en handhavende zin valt of staat met voldoende capaciteit; Kan de portefeuillehouder ons gerust stellen dat Roosendaal in de nabije toekomst van voldoende handhavende capaciteit is te voorzien en zo nee, wat zijn de stappen die hiervoor gezet kunnen worden. Ook wij denken hierover na en hadden recent het voorbeeld aangekaart om psycholances in te zetten bij de aanpak van hulp voor mensen met verward gedrag. Zou dit kunnen functioneren naast de recent ingevulde signalerende functie van de wijk GGD-er? Daarnaast zien we het inzetten van politievrijwilligers een goede nieuwe ontwikkeling, waar Roosendaal mogelijk gebruik van kan maken. Door het volgen van een deeltijdopleiding bij de Politieacademie is het mogelijk opsporingsambtenaar worden. Na de opleiding kan deze vrijwilliger worden ingezet voor een specifiek taakveld. Denk aan ondersteuning op het gebied van cybercrime, financiën of werken aan een coldcase.


Kortom het actieplan geeft qua route een prima beeld; we beseffen dat er qua maatregelen meer onder de radar zit en hopen vanuit de beantwoording van onze vragen hierop wat meer duiding te krijgen. Een themabijeenkomst had zeker meer diepgang kunnen geven maar paste helaas niet meer in de agenda voor de verkiezingen; desalniettemin wachten wij de reactie van de portefeuillehouder op onze vragen met vertrouwen af.