Slechte stukken in voet- en fietspaden repareren

Middels dit ingediende amendement heeft de Roosendaalse Lijst extra middelen gevraagd voor het omvormingsvraagstuk. In de begroting van 2015 hebben we 5 ton geoormerkt om een begin te maken met het omvormen van oud naar nieuw groen. Onlangs heeft de wethouder aangegeven nog 6 ton nodig te hebben om deze klus te klaren, waarbij met name de schade, aangericht door worteldruk aan verhardingen, hersteld dient te worden. Wij willen graag dat dit gebeurt, vandaar ons amendement.

Voor aangenomen amendement, zie link: LINK