Alle Kadernota 2016 moties succesvol voor RL

Op 11 juni, tijdens de gemeenteraadsvergadering voor de Kadernota 2016, heeft Roosendaalse Lijst een aantal moties ingediend die versterkend en aanvullend bedoeld zijn richting de Kadernota 2016. Alle moties zijn, met medeondertekening van 1 of meerdere andere fracties, overgenomen door het college. Dat houdt in dat het college in haar beleidsvormende en beleidsuitvoerende rollen zich zal richten naar de strekking en inhoud van deze moties (doordat het college heeft toegezegd de strekking en intentie van deze moties over te nemen, behoefden ze niet in stemming te worden gebracht).

Motie kadernota 16 Roosendaalse Lijst – Fonds nog te bestemmen

Motie kadernota 16 Roosendaalse Lijst – Steunfonds huisuitzettingen

Motie kadernota 16 Roosendaalse Lijst – Onderzoek regionalisering podiumkunsten

Motie kadernota 16 Roosendaalse Lijst – Onderzoek regionalisering bibliotheekwerk

Motie kadernota 16 Roosendaalse Lijst – Jongeren