Trinette Adriaansen plots overleden

6 mei 2018

Deze ochtend bereikte ons het droeve bericht dat na een kort ziekbed is overleden

Trinette Adriaansen – van Nispen.

Trinette heeft zich vele jaren ingezet voor de Roosendaalse Lijst. Al van bij het begin waren Trinette en haar man Chris actief binnen de door Piet Rampaart opgericht partij “Roosendaalse Lijst”.
Trinette is vele jaren gemeenteraadslid geweest voor de Roosendaalse Lijst, en in 1990 werd zij zelfs de eerste vrouwelijke wethouder in de Roosendaalse geschiedenis. Haar betrokkenheid met de inwoners van de gemeente Roosendaal blijkt ook wel uit het feit dat ze maar liefst 32 jaren actief is geweest in de gemeentelijke politiek voor de Roosendaalse Lijst. Maar ook na deze periode bleef zij zich inzetten voor de inwoners van de gemeente Roosendaal, en in het bijzonder heeft ze zich de laatste jaren ingezet voor de ouderen in onze gemeente via de KBO. Zoals Trinette het zelf omschreef in onze jubilieumuitgave bij het 50-jarig bestaan van de Roosendaalse Lijst Ik blijf actief waar ook de Roosendaalse Lijst zich voor inspant, namelijk de mensen in onze samenleving.

Dat de politiek in het gezin Adriaansen een grote rol speelde, heeft er ook toe geleid dat ook Steven Adriaansen zich lang ingezet voor de gemeente Roosendaal en de Roosendaalse Lijst. Trinette was ook bijzonder trots dat deze Roosendaalse politieke carrière voor Steven een vervolg kreeg bij zijn benoeming als burgemeester van de gemeente Woensdrecht.

De Roosendaalse Lijst is Trinette veel dank verschuldigd voor haar welhaast onuitputtelijke inzet voor de vereniging en voor de gemeente Roosendaal. Haar betrokkenheid dient veel respect af, en mag een voorbeeld zijn voor velen.

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte om dit verlies te kunnen verwerken

Namens het bestuur van de RoosendaalseLijst,

John van den Bemd
voorzitter