Betere locatie voor Roosendaalse marktkooplui

Peter Raijmaekers en Sjef van Dorst hebben aan het Roosendaalse College vragen gesteld over de huidige opstelling over de zaterdagmarkt. Tijdens de maandagmarkt vormt het plein een geheel met de winkels doordat nagenoeg het hele marktplein in gebruik is. Tijdens de zaterdagmarkt staan de meeste marktkramen echter weggestopt achter het paviljoen. De Roosendaalse Lijst zou graag de marktkramen een betere locatie bieden door deze te verhuizen in de richting van waar nu de fonteinen staan. Dit zou bijdragen aan de zichtbaarheid van de marktkooplui, de beleving in de binnenstad en de toegankelijkheid van de markt.