Buddy project

Afgelopen maandagavond 28 januari vond de door de Roosendaalse Uitdaging een inspiratiebijeenkomst plaats over het project ArmenTekort plaats in Parrotia.

Zo’n 30 geïnteresseerden konden die avond kennis maken met het zgn. Buddy Project dat overgewaaid is vanuit Antwerpen naar Roosendaal.
Wethouder Klaar Koenraad had in oktober 2017 positief gereageerd op het idee/initiatief van Roosendaalse Lijst leden Yvonne de Beer en Jos Vrolijk om hiervoor een pilot op te starten.

Achter de schermen was de laatste tijd hard gewerkt om dit project op te zetten en werd de zoektocht naar buddy’s gestart.
Het buddy-project richt zich op een koppeling van een zogenaamd kansrijk persoon en een persoon in kansarmoede.
Er wordt daarbij uitgegaan van de kracht van samen doen.

“We zien de individuele kwaliteiten van mensen en zijn ervan overtuigd dat we de eigenwaarde van mensen kunnen vergroten door deze kwaliteiten te empoweren” aldus de wethouder.

Kansbiedende buddy’s worden twee jaar lang gekoppeld aan kansarme mensen. Ditzelfde buddyproject is een aantal jaren geleden van start gegaan in Antwerpen en daar heeft deze methode al voor honderden mensen het verschil gemaakt.

Naast dat zo’n 30 belangstellenden zich op 28 januari hebben laten inspireren, werd die gelegenheid ook aangegrepen om buddy’s te werven., waarbij van een streef aantal van 10 buddy’s uitgegaan werd. De eerste vrijwilligers hebben zich al aangemeld om de opleiding te volgen.

Na afloop mocht Kim Bareman van de Roosendaalse Uitdaging al enkele buddy inschrijven. Zij worden in Antwerpen en Roosendaal door de Belgische initiatiefnemers Theo Vaes en Marijke Moens opgeleid in het herkennen en stimuleren van iemands kwaliteiten. Tijdens zes gratis workshops leren de buddy’s hoe je vertrouwen opbouwt en hoe je iemands kwaliteiten kan empoweren.

Op de foto ziet u zittend van links naar rechts Yvonne de Beer; Kim Bareman; en Marijke Moens. Staand van links naar rechts Theo Vaes; Jos Vrolijk en John Walthuis.
John is de eerste buddy die zich aangemeld heeft.