Burgerraadsleden

De opgaven voor de komende jaren zijn groot. Het goed omgaan met economische crisis, vergrijzing en decentralisatie van rijkstaken zijn voorbeelden van grote opgaven die op ons afkomen. Aan de gemeenteraad zal de komende jaren hoge eisen worden gesteld.
De gemeenteraad zal zich nu en in de toekomst zich verder moeten gaan ontwikkelen naar een volksvertegenwoordiging die in staat is sterke verbindingen te leggen in de Roosendaalse samenleving.

Daarom ziet de Roosendaalse Lijst kansen liggen in het initiatiefvoorstel van D66. De Roosendaalse Lijst heeft een fractie van 9 raadsleden, de behoefte aan burgerraadsleden is bij ons niet direct voelbaar aanwezig. Maar het biedt onze partij ruimte om kandidaten eens te laten proeven aan de politieke arena met gebruikmaking van hun kennis met de bijbehorende instrumenten. Wij zijn van mening dat met toevoeging van burgerraadsleden het democratische bestel een extra dimensie krijgt en vooral bij de kleinere fracties, een enorme verlichting kan bieden, waarbij het ontmoeten, luisteren en verbinden bijdraagt aan een sterkere samenleving.

Maar alles heeft wel een keerzijde. De groep wordt met burgerraadsleden groter, nog meer meningen en informatie. De mogelijkheid bestaat dat er meer vergadertijd in plaats van bewonerstijd ontstaat, wij moeten hier voor waken. Wij kunnen als raad elkaar ook meer ondersteunen en onszelf meer als een geheel gaan zien. Alle partijen hebben een eigen kleur maar het zou ook goed zijn om meer gebruik te maken van elkaars expertise, elkaar aanvullen en versterken op basis van kennis, karakter en competenties. Daar is nog een wereld te winnen.
Het is belangrijk dat de doelstellingen met dit voorstel echt gerealiseerd worden, evaluatiemomenten zijn in dit proces belangrijk. De Roosendaalse Lijst heeft daartoe een motie ingediend, die in de raadsvergadering is aangenomen.