Cultuurprijs Roosendaal 2022

Cultuurprijs Roosendaal

De Roosendaalse Lijst draagt de cultuursector in de
Roosendaalse wijken en dorpen een warm hart toe. Afgelopen
zaterdag waren Sjef van Dorst en Stijn van Looveren namens
de Roosendaalse Lijst aanwezig bij de uitreiking van de
Cultuurprijs Roosendaal 2022. In een volle theaterzaal waren zij
getuigen van de vele talenten die Roosendaal heeft op
cultuurgebied. Het theaterduo Sebas & Wes, Rockin’ Wouw en
Sara van Gaans waren de prijswinnaars. Wij feliciteren hen met
deze prijs! De Roosendaalse Lijst kijkt uit naar de mooie
culturele evenementen voor jong en oud in onze gemeente in
2023 en verder!