Deelscooters ook mogelijk maken in de dorpen

Donderdag stond tijdens de commissievergadering de introductie van de elektrische deelscooters en deelfietsen van Go Sharing in Roosendaal op de agenda. De Roosendaalse Lijst ziet dit als een duurzame verrijking van het aanbod van onze inwoners om zich te verplaatsen binnen de stad. Tegelijkertijd zijn wij ook bekend met situaties waarin de deelfietsen en/of deelscooters stoepen blokkeren en/of langdurig hinderlijk geparkeerd staan. Met betrekking tot deze situaties heeft wethouder Vermeulen verbetering toegezegd.

Daarnaast heeft de Roosendaalse Lijst aandacht gevraagd voor uitbreiding van de deelscooters en deelfietsen naar de dorpen, zodat ook ook onze inwoners in de dorpen gebruik kunnen maken van de deelscooters en deelfietsen. Wethouder Vermeulen heeft aangegeven dat dit naar verwachting vanaf het voorjaar 2023 mogelijk zal worden. De Roosendaalse Lijst zal de ontwikkeling hieromtrent bewaken.