Doe-budgetten beschikbaar

“Doe-budgetten” beschikbaar (de naam zegt het al)een nieuwe regeling voor kleine leefbaarheidsprojecten Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant (DOENB) gepubliceerd.
Met de nieuwe regeling wil de provincie de leefbaarheid versterken door het stimuleren van kleine experimenten waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen.In aanmerking voor subsidie komen:
• verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met een maatschappelijke doelstelling;
• dorpsraden met volledige rechtsbevoegdheid;
• wijkraden met volledige rechtsbevoegdheid.Subsidie is beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de leefbaarheid. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan een maatschappelijk belang, lokaal draagvlak hebben en startklaar zijn.

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/december/doebudgetten-voor-kleine-projecten-leefbaarheid.aspx

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000 per project.

Aanvragen kunnen binnen de volgende tenderperioden worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant:
• 2 maart 2015 tot en met 1 april 2015;
• 15 september 2015 tot en met 15 oktober 2015;
• 1 maart 2016 tot en met 1 april 2016;
• 15 september 2016 tot en met 14 oktober 2016.

Per tenderperiode is € 200.000 te verdelen.

doe budget