Financiële Injectie voor Platform Amateurwielersport

Roosendaalse Lijst was mede indiener van dit amendement. Wij dragen de sportverenigingen een warm hart toe en onderschrijven dat als de verschillende evenementorganisaties intensiever met elkaar samenwerken het aanbod voor sporter en toeschouwer nog aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Het oprichten van een wielerplatform gaat helpen om de soms schaarse middelen effectiever in te zetten. Structureel wordt er 15.000 euro jaarlijks vrijgemaakt om dit te ondersteunen.

Voor aangenomen amendement, zie link : LINK