Fractie Roosendaalse Lijst verzet bergen werk

De jaarovergang zorgt altijd voor een mooi moment om terug te blikken. Namens de fractie wil ik dat graag doen over de eerste helft van de huidige bestuursperiode 2014-2018. Bijna alweer twee jaar zijn we, na de succesvolle verkiezingen van 2014, aan de slag in de huidige samenstelling. Terugblikkend kan ik met een gerust hart zeggen: een zeer kundige, evenwichtige, hardwerkende en succesvolle fractie. Met gedreven mensen kunnen we de taken, specialismen en de wijken/dorpen goed verdelen. Iedereen pakt zijn/haar taak en rol fanatiek en met veel gevoel voor verantwoordelijkheid op, met mooie successen voor onze gemeente en haar inwoners als resultaat.

In de Raad profileren we ons op de momenten dat het moet met gedegen bijdragen en prima voorstellen. Zo lukte het ons ondermeer, zowel tijdens de Kadernotabehandeling als bij Begrotingsvergadering, een 100% score te behalen op de door ons ingediende moties en amendementen. Een korte, niet uitputtende bloemlezing: op ons initiatief kwam er een steunfonds huisuitzettingen, wordt veel extra geld vrijgemaakt voor grijs en groen, wordt extra geld geïnvesteerd in maatschappelijke activiteiten (o.a. in het verenigingsleven), is er veel aandacht voor sportaccommodaties (o.a. led verlichting), is er oog voor hondenspeelplaatsen en worden meer middelen gestoken in het schoon- en veilig houden van de gemeente. Daarnaast steken we geld in het stabiliseren van de parkeertarieven voor de garages en hebben we aandacht voor de infrastructuur in het Stadsoeversgebied. In deze periode wordt ook, op voorspraak van ons, alvast geld vrijgemaakt voor de viering van 750 jaar Roosendaal en stonden we aan de wieg van starters- en duurzaamheidsleningen. Nogmaals, dit is slechts een kleine greep uit de door onze fractie ingediende en aangenomen voorstellen.

Naast deze zaken zijn we actief in allerlei ombudskwesties welke inwoners of instanties bij ons aankaarten. Samen met hen zijn we de ogen en oren in onze wijken en dorpen. Zaken welke nodig zijn pakken we daadkrachtig op middels kritische vragen aan het College of met voorstellen welke om gerichte acties vragen. Een schoolvoorbeeld is het recent ter besluitvorming aangeboden Raadsvoorstel over vitale wijken en dorpen met daarin per wijk en dorp concrete actie- en verbeterpunten welke mede aangedragen zijn in overleg met de inwoners: participatie optima forma.

Ook de samenwerking met onze twee wethouders verloopt prima. Ondanks het dualisme hebben we uiteraard oog voor elkaar. Zaken wat betreft ons partijprogramma worden goed afgestemd en gemonitord, zodat we op het eind van deze bestuursperiode alle zaken uit ons programma zoveel als mogelijk opgepakt en uitgevoerd hebben. Ons partijprogramma vormt, samen met het bestuursakkoord van de huidige coalitie, dus ons kompas. Veel zaken uit het bestuursakkoord (zoals vitale wijken-dorpen en aandacht voor het sociale domein) komen zowat één op één uit ons eigen partijprogramma, waardoor het bijna een 100% garantie is dat deze onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Niet alleen naar buiten toe profileren wij ons als fractie zoals het hoort. Ook intern loopt het prima. Constructieve fractievergaderingen zorgen ervoor dat we goed voorbereid en ingelezen zijn op belangrijke dossiers zoals o.a. Stadsoevers, Economisch Actieplan, Binnenstad, Veranderagenda Sociaal Domein, GVVP, Integrale Veiligheid, Woonagenda, Cultuurcluster enz. enz.

Om de samenwerking in de fractie nog verder te optimaliseren en elkaar nog beter te leren kennen hebben we vorig jaar samen, onder begeleiding van een onafhankelijke trainer, een intensieve “heidag” gehad. Deze dag heeft ons zeker nog verder tot elkaar gebracht en heeft bijgedragen aan de homogeniteit van de fractie. Wat mij betreft mag deze dag volgend jaar zeker een vervolg krijgen.

Al met al wil ik graag onze negenkoppige fractie, aangevuld met onze twee burgerraadsleden, bijzonder complimenteren voor de wijze waarop we ons de afgelopen twee jaar, zowel in de Raad als daarbuiten, hebben gemanifesteerd: professioneel, maar zeker ook met het juiste gevoel voor de situatie en met de menselijke maat. Dat biedt veel perspectief voor de resterende twee jaar van deze bestuursperiode en zeker ook voor de verdere toekomst van de Roosendaalse Lijst!

Namens de fractie wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2016 toe!

Eric de Regt,
Fractievoorzitter Roosendaalse Lijst