Fractieleden stellen zich voor: Peter Raijmaekers

Ik ben Peter Raijmaekers, 60 jaar en vanaf 2018 lid van de Roosendaalse Lijst. Nu bijna 5 jaar raadslid mogen zijn vanuit de Roosendaalse Lijst en nog steeds met veel plezier. Heb me de afgelopen jaren op tal van dossiers mogen ontwikkelen: denk aan de programmabegroting, jaarrekening en overige financiële aangelegenheden, verkeersveiligheid, sport en onderwijshuisvesting. Gedurende de periode 2018-2022 lid van de Auditcommissie en werkgroep Raadsrapporteurs. Vanaf april 2022 ook lid van de Agendacommissie en dus nu ook periodiek voorzitter van de commissievergaderingen van de gemeenteraad. Ik meen me de juiste man op de juiste plaats te zijn vanwege werkervaring (IT-Auditmanager bij de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën) en ervaring in het vrijwilligersleven (diverse rollen, taken binnen en buiten het bestuur van voetbalvereniging BSC). Vanaf medio september 2022 heb ik de rol van fractievoorzitter eigenlijk helaas moeten oppakken vanwege ziekte van Rene van Broekhoven. Ik probeer dit zo goed mogelijk in te vullen. Mijn hobby’s zijn vakantie vieren met een onlangs aangeschafte camper, fitnessen en zo een beetje alles van sport bijhouden naast landelijke politieke als lokale politieke ontwikkelingen.