Geen zonnepark Wouw: ‘Alsof je een Tesla oplaadt met een diesel-aggregaat’

Volgens Marco Schillemans van onze partij voelt het realiseren van een zonnepark in Wouw op een specifieke plek met de beste landbouwgrond van de gemeente alsof je een Tesla oplaadt met een diesel-aggregaat.

Het plan om tussen de Smalle Beek en Het Loopje twee zonneparken van samen 16 hectare aan te leggen kon niet rekenen op onze steun. Lees hieronder de bijdrage die wij hielden in de gemeenteraad van 17 juni jl. met onze argumenten en afwegingen:

Voorzitter,

Luisteren, vragen, doorvragen, zoeken en in gesprek gaan; dat is wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben rondom dit specifieke zonnepark. Het was dus heel wat wikken en wegen om ons standpunt rondom dit dossier te bepalen.

De reden dat we onze tijd namen om alle kanten te belichten is dat we niet lichtzinnig denken over onze duurzame doelstellingen. We willen namelijk meters maken en doorpakken. Besturen vraagt vaak ook om keuzes maken die niet altijd voor iedereen gunstig uitpakken. 

Maar voorzitter, er is een grote maar. Iets goed doen voor het milieu wat aan de andere kant een negatief effect op datzelfde milieu kan hebben, voelde bij ons niet goed. Oftewel zonne-energie opwekken op een plek waar gezonde landbouwgrond (de beste landbouwgrond van de gemeente volgens bestemmingsplan Buitengebied Wouw) aangetast kan worden is alsof je een Tesla oplaadt met een dieselaggregaat. Het klopt simpelweg niet. 

Na goed geluisterd te hebben naar experts en naar onze collega’s in de commissie hebben we alles op een rij gezet. We komen tot de conclusie dat we dit zonnepark op deze specifieke plek niet moeten willen. De ruimtelijke redenen hiervoor hebben we zorgvuldig bekeken en besproken met de mede-indieners en staan opgesomd in het voorliggende amendement waar wij mee zullen instemmen.

Tot zover voorzitter