Geweld en intimidatie rondom zwembad de Stok snel aanpakken

Voor de Roosendaalse Lijst is de maat vol. Nu recent een groep jonge kinderen bij zwembad de Stok is geïntimideerd, bedreigd en fysiek aangevallen wordt het tijd voor actie. Al jaren bereiken ons berichten dat groepen overlastgevers onze jongeren lastigvallen in en rondom het zwembad. Steeds meer jongeren bezoeken om die reden dan ook zwembaden buiten onze gemeente. De Roosendaalse Lijst heeft vragen gesteld aan het college van B&W om snel in actie te komen om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst onze kinderen weer veilig naar zwembad de Stok kunnen gaan. We houden jullie op de hoogte!