Herbestemming Gertrudiskerk en behoud Gertrudisplein in Wouwse Plantage

De aanstaande sluiting van de Gertrudiskerk in Wouwse Plantage leidt tot zorgen bij de inwoners van Wouwse Plantage over wat er in de toekomst gaat gebeuren met dit beeldbepalende gebouw en of het voorliggende Gertrudisplein behouden blijft als ontmoetingsplek. De fractie van de Roosendaalse Lijst deelt deze zorgen!

Vanaf het moment dat een 30-tal enthousiaste inwoners uit Wouwse Plantage de eerste schop in de grond zetten in 2016 draagt het Gertrudisplein bij aan de leefbaarheid in Wouwse Plantage. Een plein dat volledig gerealiseerd is door inwoners en ondernemers uit Wouwse Plantage zelf. Iets waar we trots op mogen zijn. Het Gertrudisplein dient als ontmoetingsplek voor inwoners uit Wouwse Plantage en als gastvrije stopplek voor fietsers en wandelaars. Mooie voorbeelden van activiteiten die plaatsvinden op het Gertrudisplein zijn onder meer de lampionnenoptocht op de 11 van de 11, het inhalen van de prins, de activiteiten tijdens de KVW-week en de zomerconcerten van de harmonie en La Lisiere.

De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat in de toekomst de Gertrudiskerk behouden blijft als cultureel erfgoed en dat het Gertrudisplein haar functie behoudt als ontmoetingsplek. Om dit te bereiken is door fractielid Stijn van Looveren een eigenstandige motie opgesteld. In deze eigenstandige motie verzoeken wij het College van B&W om zelf actief de mogelijkheden te onderzoeken voor herbestemming van de Gertrudiskerk, waarbij het Gertrudisplein behouden blijft als ontmoetingsplek voor inwoners uit Wouwse Plantage alsmede bezoekers.

Een mogelijke optie voor herbestemming van de Gertrudiskerk is volgens fractielid Stijn van Looveren de verhuizing van de Basisschool Heilig Hart naar de Gertrudiskerk. Hierdoor ontstaan er op de huidige locatie van deze basisschool mogelijkheden voor betaalbare woningbouw binnen de bebouwde kom van Wouwse Plantage. Deze optie zal nader worden onderzocht.

Op 7 maart jl. is de eigenstandige motie van de Roosendaalse Lijst met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal. De komende maanden zal de gemeente Roosendaal in samenspraak met de inwoners van Wouwse Plantage en het Parochiebestuur Onze Lieve Vrouw in het Woud (eigenaar van de Gertrudiskerk) diverse scenario’s voor herbestemming van de Gertrudiskerk onderzoeken. De gemeenteraad zal uiterlijk in september 2024 worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

De tekst van de motie vind je hier.