Het nieuwe hart van Nispen; Dorpshuis naar nieuw multifunctioneel centrum in de kerk

Op een kletsnatte zaterdagochtend in januari van dit jaar liep het dorp uit om massaal van zich te laten horen op een speciale bijeenkomst in de kerk. Het nieuws dat de wethouder om financiële redenen de stekker uit een mooi plan trok om het dorpshuis onder te brengen in de kerk viel bepaald niet goed.

Tijdens de inspraak in de gemeenteraad kwam het onderwerp opnieuw aan de orde. Ook hier lieten inwoners van zich horen. Van het dorpshuis Nisipa, het bewonersplatform, de kerk, de school, culturele instellingen, zoals het openluchttheater tot de jongeren: al deze nispenaren willen graag dat dit plan gerealiseerd gaat worden. En met dit plan hebben we het over het dorpshuis naar de kerk verplaatsen, woningbouw op de huidige plaats van Nisipa realiseren en een nieuwe invulling geven aan de huidige locatie van het Wit-Gele Kruisgebouw.

Voor de Roosendaalse Lijst kwam het verhaal van de inwoners duidelijk over. Het was een warm verhaal, want volgens de inwoners zouden niet alleen de koude cijfers een rol moeten spelen. De Roosendaalse Lijst heeft samen met het CDA direct het initiatief genomen om de wethouder een opdracht te geven; ga met een vertegenwoordiging van de brede werkgroep opnieuw het gesprek aan over dit plan.

En dit is uiteindelijk gelukt! Door samenwerking met de ambtenaren en de brede werkgroep is er voor gezorgd dat ‘appels met appels’ vergeleken worden. Dat niet alleen koude cijfers leidend zijn, maar ook het warme verhaal van Nispen. Het resultaat is een versoberd plan, maar wel een plan waar Nispen de toekomst mee in kan. Een mooi resultaat dat laat zien dat de aanhouder soms toch wint…