150.000 euro maatschappelijk besteden met de samenleving

Het raadsvoorstel van het fonds “Nog te bestemmen” bij de begroting 2016 biedt ruimte voor nader in te vullen specifieke maatschappelijke wensen voor een bedrag van 150.000 euro. Inwonersparticipatie leidt vaak tot zinvolle initiatieven en zijn bijna impliciet breed gedragen als ze op deze wijze tot stand komen. Die initiatieven kunnen op allerlei vlakken liggen (maatschappelijk, sportief en cultureel). Deze motie die Roosendaalse Lijst mede ondetekend heeft beoogt de raad in stelling te brengen om in een interactief proces met organisaties en inwoners ideeën (en draagvlak hiervoor) te vinden om de extra voor maatschappelijke activiteiten beschikbare middelen van 150.000 euro uit de begroting 2016 te gaan besteden. De Raad zou hier voor 1 mei 2016 mee klaar moeten zijn.

Voor aangenomen motie, zie link: LINK