Investeer in onze jongeren en maak werk van betere communicatie

We horen het té vaak; inwoners die niet of niet tijdig op de hoogte worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen in hun buurt, straat of wijk. Gebrekkige communicatie dus. Om daar iets aan te doen hebben we tijdens de begrotingsraad van donderdag 9 november jl. een motie ingediend. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan om door te pakken op de ambitie om van Roosendaal een studentenstad te maken. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Tijd voor actie in plaats van visies
In de jaarlijkse begrotingsbehandeling wordt besproken hoe de grote pot geld van de gemeente wordt verdeeld. Kortom wat gaan we doen tegen welke kosten? In de begroting 2024 zien we echter dat veel zaken nog niet concreet zijn. Of het nu gaat om cultuur, economie, mobiliteit of participatie, al deze zaken moeten volgens dit college eerst nog worden uitgewerkt in visies en beleid. Jammer want na bijna twee jaar waarin dit college actief is, verwacht je nu toch wel dat de fase van visies maken voorbij is.

Er moet dus nog veel gebeuren op belangrijke thema’s zoals woningbouw, veiligheid en de mentale gezondheid van jongeren. Zodra deze onderwerpen specifiek aan bod komen, zullen we hier gerichte voorstellen voor doen. Tijdens de begrotingsraad hebben we alvast twee onderwerpen aangekaart: verbeter de communicatie en maak werk van Roosendaal studentenstad.

Communicatie verbeteren
Dit college heeft vanaf de start direct gezegd dat de gemeente transparanter, communicatiever en meer pro-actief moet zijn naar alle inwoners. Wat ons betreft zien we dit nog niet terug. Te vaak trekken inwoners aan de bel omdat ze niet of slecht op de hoogte worden gebracht en gehouden rondom belangrijke ontwikkelingen in hun buurt. Daarnaast is er een wildgroei ontstaan rondom allerlei gemeentelijke websites die slecht onderhouden worden. Om hier een flinke verbeterslag in te maken hebben we een motie ingediend om hier nu echt werk van te maken.

Roosendaal Studentenstad
Met de komst van HBO-onderwijs (Associate Degree Roosendaal) is er door het vorige college een flinke stap gezet om Roosendaal aantrekkelijk te maken voor studenten. In combinatie met ons MBO-onderwijs is er een eerste stap gezet om van Roosendaal een echte studentenstad te maken. Het is wat ons betreft nu tijd om door te pakken. Daarom hebben we een motie ingediend om een gericht groeiplan op te stellen om samen met het onderwijs en bedrijfsleven serieus werk te maken van Roosendaal als studentenstad. Dit betekent groeien naar meer (divers) aanbod in onderwijs maar ook investeren in de randvoorwaarden om Roosendaal voor studenten aantrekkelijk(er) te maken.

Helaas hebben deze twee moties geen meerderheid gehaald. Dat is jammer uiteraard maar we blijven actiegericht en de mouwen opstropen om Roosendaal vooruit te helpen, want stilstand is….