Aan de voorkant investeren in zorg verlenen.

Voorkomen is beter dan genezen. Het voorliggend veld (o.a. lichte hulpverlening, maatschappelijk werk en wijkteams) kan, bij voldoende en juiste aandacht veel misverstanden en onnodig leed voorkomen. Daarom was Roosendaalse Lijst graag mede indiener van deze motie die het college vraagt om voor 1 februari 2016 met concrete maatregelen (pakketten aan maatregelen) te komen om te investeren in het voorliggend veld en om deze pakketten mee te nemen in de Veranderagenda Sociaal Domein.

Voor aangenomen motie, zie link: LINK