Investeren in verkeersveiligheid Leemstraat

De Leemstraat wordt een belangrijke (en drukke) weg. Meer verkeersdeelnemers betekent een zwaarder accent op de verkeersveiligheidsaspecten. Zeker met de verbindingsweg die binnenkort volledig in gebruik genomen zal worden en met het oog op de veiligheid van fietsers was voor de Roosendaalse Lijst het mede indienen van een amendement dat hiervoor aandacht en middelen vrijmaakt een logisch vervolg.

Voor aangenomen amendement, zie link: LINK