Kinderen veilig naar school in Kortendijk

In 2024 zal worden gestart met de bouw van de Campus IKC Kortendijk. De realisatie van deze nieuwe IKC is belangrijk, maar nog belangrijker is dat kinderen, die kwetsbaar zijn in het verkeer, op een veilige manier naar school kunnen. 

Door de clustering van de basisscholen Cortendijck en De Saffier zal het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op deze locatie toenemen van 78 leerlingen naar circa 250 leerlingen. Dit betekent logischerwijs een toename van het aantal verkeersbewegingen per fiets, te voet en met de auto in dit gebied.

Naar onze mening is de huidige inrichting rondom basisschool de Cortendijck met in de nabijheid ook nog Kindcentrum De Klimroos hier niet op voorzien. Dit onder meer vanwege de eenrichting-straten in dit gebied, de onveilige uitrit van het AB-fietspad in de bocht en de beperkte mogelijkheden om te keren in de Dravietdijk. 

Door middel van een motie heeft de Roosendaalse Lijst afgelopen donderdag het College verzocht om in samenspraak met omwonenden en belanghebbende een gebiedsplan op te stellen met concrete maatregelen om de verkeersveiligheid in dit gebied te verbeteren. Tevens hebben wij in deze motie het College verzocht om bij het opstellen van dit gebeidsplan een mogelijke herinrichting van de Dijkwetering mee te nemen voor een verbetering van de klimaatadaptatie in dit gebied. De door de Roosendaalse Lijst ingediende motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wij kijken uit naar het gebiedsplan welke door het College uiterlijk voor de zomer van 2024 zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.