LED Verlichting Buitensportaccommodaties.

Gelet op het hoge energieverbruik bij sportverenigingen is het, vooral ook in het kader van duurzaamheid, verstandig oude verlichting te vervangen door energiezuinige- en onderhoudsvrije LED verlichting. De besparing op de energiekosten komt ten gunste van de verenigingen en dit kan de weggevallen Ecotaxsubsidie bij deze verenigingen (gedeeltelijk) opvangen.

Ook kan energiebesparing worden bereikt met gebruik van zonnepanelen op sportparken, waarbij de gemeente subsidie aan kan vragen bij het Ministerie, welke in de plaats komt voor de Ecotaxsubsidie.

De RL diende daarom een amendement in ter vervanging van de verlichting bij buitensportaccommodaties en droeg tevens het College op te onderzoeken hoe gebruik van zonnenpanelen op sportaccommodaties gestimuleerd kan worden.

Voor aangenomen amemendement, zie link: LINK