Ledigen Afvalbakken in de weekenden

Het extra budget dat in 2015 op ons initiatief bewerkstelligd is voor het ledigen van afvalbakken in de weekends heeft een positieve invloed op het straatbeeld. Daarom hebben we voor verlenging opnieuw een amendement ingediend, met de bedoeling dit structureel te maken. Financiering geschiedt uit het restant van 8 ton en bedraagt 25.000,-

Voor aangenomen amendement, zie link: LINK