Maak werk van betere communicatie rondom verhuizing Cloetta! 

Cloetta Roosendaal

Cloetta (beter bekend in Roosendaal als Red Band) is al bijna 100 jaar verbonden met Roosendaal. En die verbinding willen ze graag houden maar wel op een andere plek. Het voornemen is om de huidige  fabrieken (Turnhout en Roosendaal) samen te voegen en nieuw te bouwen aan de Meeten 2. De Roosendaalse Lijst volgt deze ontwikkeling nauwlettend en kritisch. 

We zijn trots dat een mooi bedrijf zoals Cloetta met haar werkgelegenheid behouden blijft voor onze gemeente, maar naast werkgelegenheid zijn er ook andere belangen. Zo moet er goed rekening gehouden worden met de juiste inpassing in het gebied en de mogelijke hinder of overlast voor omwonenden. Afgelopen weken werd over dit dossier gedebatteerd in een commissie- en raadsvergadering. De Roosendaalse Lijst is van mening dat er vanuit het college niet pro-actief wordt gecommuniceerd met de omwonenden. Dit terwijl het college in haar eigen ambities en collegeprogramma vol inzet op het actief opzoeken van inwoners, een open gesprek voeren en participatie doorvoeren. Kortom actief communiceren en inwoners betrekken bij ontwikkelingen in hun omgeving. 

Nu veel omwonenden juist aangeven dat er niet goed gecommuniceerd wordt, schermt het college met procedures in plaats van dat er oog is voor de menselijke maat. Juist in een lastig dossier waar uitgangspunten steeds lijken te wijzigen en zaken zoals stikstof, geur en de toegezegde MER (milieu effect rapportage) nog steeds niet helder zijn, is het zaak om duidelijk, regelmatig en transparant te communiceren richting deze bewoners. Aangezien dit vanaf januari tot heden niet gebeurd is, heeft de Roosendaalse Lijst gezamenlijk met de PvdA Roosendaal een motie ingediend om hier echt werk van te maken. 

Helaas zien de wethouder en de overige coalitiepartijen na een eenzijdig debat in de commissie, maar een pittig debat in de raadsvergadering hier nog steeds de noodzaak niet van in. De motie werd ondanks de volledige steun van de oppositie niet aangenomen. We keuren het niet pro-actief communiceren met de bewoners af, maar we hopen dat de boodschap wel is aangekomen en er nu echt stappen worden gezet om blijvend met de omwonenden in gesprek te gaan.  We gaan ervan uit dat de zorgen van de bewoners serieus worden genomen en er alles aan gedaan wordt om deze waar mogelijk weg te nemen en vragen te beantwoorden. 

Wordt vervolgd.